e-prawnik.pl Porady prawne

Przywóz dewiz do Polski

Pytanie:

Ile pieniędzy gotówką może wwieść do Polski Polak zamieszkały na stałe za granicą i czy wymagane są do tego jakieś dokumenty, jeśli suma będzie większa, np. 50 000 euro? Czy trzeba zgłaszać na granicy?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Przywóz dewiz do Polski

23.11.2004

Nie ma ograniczeń w wysokości zagranicznych środków płatniczych w przywozie na terytorium RP. Istnieje jednak obowiązek zgłoszeniowy. Otóż zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy prawo dewizowe, rezydenci i nierezydenci przekraczający granicę państwa są obowiązani zgłaszać, w formie pisemnej, organom celnym lub organom Straży Granicznej wykonującym kontrolę celną, przywóz do kraju złota dewizowego lub platyny dewizowej, a także krajowych lub zagranicznych środków płatniczych, jeżeli ich wartość przekracza łącznie równowartość 10 000 euro. Euro jest zagranicznym środkiem płatniczym w rozumieniu ustawy prawo dewizowe. Musi więc Pan zgłosić fakt przywozu takiej ilości pieniędzy na terytorium RP.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ