Rozbiór budynku

Pytanie:

Czy nadzór budowlany może nakazać rozbiórkę części budynku, który został wybudowany częściowo ( dokładnie 70 cm ) na sąsiedniej działce?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane właściwy organ ma co do zasady obowiązek nakazać w drodze decyzji rozbiórkę obiektu budowlanego, lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę.


Wybudowanie budynku na cudzej nieruchomości może być uznane za wyjście poza zakres pozwolenia na budowę. W takim przypadku powołując się na wyrok Sądu Najwyższego - Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 6 kwietnia 2001 r. (III RN 89/2000) należy stwierdzić, że przepis art. 48 Prawa budowlanego stanowi podstawę prawną nakazania rozbiórki części budynku dobudowanej samowolnie poza zakresem pozwolenia na budowę.
Oczywiście nie jest możliwe na chwilę obecną przewidzenie zachowania organu nadzoru budowlanego, ze względu na podejmowanie przez niego rozstrzygnięć w ramach tzw. uznania administracyjnego. Należy wszakże nadmienić, że zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodka Zamiejscowego we Wrocławiu z dnia 24 stycznia 2003 r. (II SA/Wr 2987/2001) dopuszczalność legalizacji samowoli budowlanej jest możliwa, ale tylko w razie gdy w sposób zgodny z przepisami prawa procesowego organy orzekające wykluczą dopuszczalność zastosowania art. 48 prawa budowlanego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

gini

31.3.2011 12:6:5

Re: Rozbiór budynku

Według mojej oceny w przedstawionej sprawie wystąpiło tzw. istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego, a nie samowola budowlana. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego powinien zatem na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 51 ust. 7 Prawa budowlanego nałożyć obowiązek sporządzenia projektu zamiennego. W tym trybie nie ma opłat legalizacyjnych, czyli dojdą tylko koszty projektu zamiennego. Niemniej jednak nie można wykluczyć, że - tak jak napisano w odpowiedzi - organ nadzoru budowlanego pójdzie w kierunku zastosowania przepisów art. 48 Prawa budowlanego. W tym trybie legalizacja też jest możliwa - powołana w odpowiedzi uchwała NSA jest nieaktualna, bo nie uwzględnia nowelizacji art. 48 Prawa budowlanego. Legalizacja samowoli budowlanej, o której mowa w art. 48, o ile będzie w ogóle możliwa (konieczny tytuł dysponowania nieruchomością - np. zgoda sąsiada i zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego) podlega niestety opłacie. Dla jednorodzinnego budynku mieszkalnego opłata wynosi 50000 zł :(. Tak, czy inaczej ja bym zaczął od intensywnych starań o przesunięcie granicy działki. Jak sąsiad nie będzie chciał sprzedać to można zwrócić się do sądu powszechnego o przymuszenie sąsiada do sprzedaży. Trzeba będzie wykazać, że wartość budynku znacznie przewyższa wartość 70cm paska gruntu. Sąsiad na bezwzględne żądanie rozbiórki części budowli miał 1 miesiąc o dowiedzenia się o budowie. Są więc duże szanse, że inwestor wygra przed sądem. Po nabyciu tego kawałka gruntu trzeba zrobić geodezyjne przesuniecie granicy działki i nadzór budowlany nie powinien się więcej czepiać :P. Wydając decyzję nadzór budowlany musi uwzględniać stan faktyczny na dzień wydania decyzji (zatem to co było a nie jest..). Życzę powodzenia.

jg

30.3.2011 17:52:25

Re: Rozbiór budynku

Były 3. rozbiory. Czyżby groził nam czwarty rozbiór?! Może na razie wystarczy tylko rozbiórka domu?

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i lokali

  Od 1 stycznia 2009 roku w zasadzie charakterystyka energetyczna, w formie świadectwa charakterystyki energetycznej, powinna być ustalona dla: każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku (...)

 • „Poczta Polska” sprzeda lokal z bonifikatą...

  Poczta Polska SA będzie mogła sprzedawać z bonifikatą samodzielne lokale mieszkalne najemcom, znajdujące się w należących do niej budynkach niemieszkalnych. Możliwy więc będzie wykup mieszkań (...)

 • Skutek prawny wyburzenia lokalu

  Wygaśnięcie odrębnej własności lokalu na skutek jego zburzenia powoduje ustanie odrębnej własności drugiego lokalu, natomiast udziały w nieruchomości wspólnej, związane dotychczas z własnością (...)

 • Zmiana w ochronie praw lokatorów

  Celem nowelizacji przepisów jest wydłużenie do 31 grudnia 2019 r. okresu, w którym to na gminie spoczywa obowiązek zapewnienia najemcom prawa do lokalu zamiennego i pokrycia (...)

 • Odrębna własność lokalu nie wygasa z końcem użytkowania wieczystego

  Upływ terminu, na który zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego gruntu, nie powoduje wygaśnięcia prawa odrębnej własności lokalu znajdującego się w budynku położonym na tym (...)

NA SKÓTY