Sortowania odpadów

Pytanie:

Inwestor ma zamiar wybudować zakład w którym będzie demontował samochody ,sprzęt AGD oraz ma być w nim sortownia odpadów komunalnych. Czy prawdą jest że inwestor przy tego typu przedsięwzięciach a szczególnie w przypadku sortowni odpadów, ma obowiązek zastosować najnowszą dostępną technologię? Jeśli tak to jakie przepisy to regulują?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Kwestie związane z gospodarką odpadami zostały uregulowane w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst pierwotny: Dz. U. 2001 r. Nr 62 poz. 628; tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 39 poz. 251). Przepisy tejże ustawy w stosunku do stosowania najnowszej dostępnej technologii, odnoszą się jedynie do odpadów, które nie mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania. W takim przypadku należy je przetransportować, przy użyciu najnowszej dostępnej technologii, do najbliższego miejsca gdzie odzysk lub unieszkodliwienie będą możliwe.

W kwestii technologii stosowanych przy gospodarowaniu odpadami, w tym ich sortowaniu, powinny one zostać określone w gminnych planach gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 14 i 15 ww. ustawy, a także w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami.

Zapewnianie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami lub przedsiębiorcami instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych albo zapewnienie warunków do budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez przedsiębiorców należy do zadań własnych gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi - art. 16a pkt. 3 ustawy o odpadach.

Konkludując, wymagań technologicznych dotyczących sortowni odpadów należy szukać w aktach prawa miejscowego stanowionego przez gminę.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY