Usunięcie danych osobowych z rejestrów policyjnych

Pytanie:

"Byłem oskarżonym w sprawie karnej, lecz zostałem uniewinniony. Ponad 6 miesięcy temu wysłałem wniosek o usunięcie kartoteki policyjnej, w której są moje dane. Otrzymałem odpowiedź, iż kartoteka zostanie usunięta, jednakże jak do tej pory nie zostałem poinformowany o fakcie usunięcia kartoteki. Ile czasu wg. przepisów ma policja, by wykonać czynność polegającą na usunięciu kartoteki? Proszę o przytoczenie przepisów."

Odpowiedź prawnika: Usunięcie danych osobowych z rejestrów policyjnych

Materię tę reguluje rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie przetwarzania przez Policję danych osobowych w celach wykrywczych lub identyfikacyjnych. Policja przetwarza dane osobowe w zbiorach danych prowadzonych w systemach informatycznych, registraturach lub innych zbiorach ewidencyjnych. Dane osobowe usuwa się ze zbioru danych, jeżeli

  • czynu, w związku z którym zarejestrowano osobę, nie popełniono
  • nastąpiło uniewinnienie osoby prawomocnym wyrokiem sądu

Usunięcia danych osobowych ze zbioru danych dokonuje kierownik jednostki lub komórki organizacyjnej Policji, która zarejestrowała te dane w zbiorze, w ciągu 90 dni od otrzymania przez Policję od organu procesowego lub sądu kopii postanowienia lub wyroku, które stwierdzają w/w okoliczności.

W pozostałych przypadkach dane osobowe zebrane w celu wykrycia przestępstwa przechowuje się przez okres, w którym są one niezbędne dla realizacji ustawowych zadań wykonywanych przez Policję. Organy Policji dokonują weryfikacji tych danych nie rzadziej niż co 10 lat od dnia uzyskania informacji, usuwając dane zbędne. Weryfikacja może nastąpić również na wniosek osoby, której dotyczą dane osobowe.

Z czynności usunięcia danych sporządza się protokół. W kwestii zawiadomień rozporządzenie stwierdza tylko, że w przypadku, gdy dana osoba wnioskowała o usuniecie swych danych , zawiadamia się ją o usunięciu tych danych bądź odmowie ich usunięcia. Rozporządzenie nie wspomina natomiast o zawiadamianiu osoby zainteresowanej w pozostałych przypadkach.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika