Usunięcie danych osobowych z rejestrów policyjnych

Pytanie:

Byłem oskarżonym w sprawie karnej, lecz zostałem uniewinniony. Ponad 6 miesięcy temu wysłałem wniosek o usunięcie kartoteki policyjnej, w której są moje dane. Otrzymałem odpowiedź, iż kartoteka zostanie usunięta, jednakże jak do tej pory nie zostałem poinformowany o fakcie usunięcia kartoteki. Ile czasu wg. przepisów ma policja, by wykonać czynność polegającą na usunięciu kartoteki? Proszę o przytoczenie przepisów.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Materię tę reguluje rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie przetwarzania przez Policję danych osobowych w celach wykrywczych lub identyfikacyjnych. Policja przetwarza dane osobowe w zbiorach danych prowadzonych w systemach informatycznych, registraturach lub innych zbiorach ewidencyjnych. Dane osobowe usuwa się ze zbioru danych, jeżeli

 • czynu, w związku z którym zarejestrowano osobę, nie popełniono
 • nastąpiło uniewinnienie osoby prawomocnym wyrokiem sądu

Usunięcia danych osobowych ze zbioru danych dokonuje kierownik jednostki lub komórki organizacyjnej Policji, która zarejestrowała te dane w zbiorze, w ciągu 90 dni od otrzymania przez Policję od organu procesowego lub sądu kopii postanowienia lub wyroku, które stwierdzają w/w okoliczności.

W pozostałych przypadkach dane osobowe zebrane w celu wykrycia przestępstwa przechowuje się przez okres, w którym są one niezbędne dla realizacji ustawowych zadań wykonywanych przez Policję. Organy Policji dokonują weryfikacji tych danych nie rzadziej niż co 10 lat od dnia uzyskania informacji, usuwając dane zbędne. Weryfikacja może nastąpić również na wniosek osoby, której dotyczą dane osobowe.

Z czynności usunięcia danych sporządza się protokół. W kwestii zawiadomień rozporządzenie stwierdza tylko, że w przypadku, gdy dana osoba wnioskowała o usuniecie swych danych , zawiadamia się ją o usunięciu tych danych bądź odmowie ich usunięcia. Rozporządzenie nie wspomina natomiast o zawiadamianiu osoby zainteresowanej w pozostałych przypadkach.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 24.1.2019

  Kogo skontroluje Urząd Ochrony Danych Osobowych w 2019 roku?

  Zgodnie z zatwierdzonym przez Prezesa UODO rocznym planem kontroli sektorowych, w 2019 roku UODO zweryfikuje przetwarzanie danych osobowych w takich m.in. obszarach, jak: telemarketing, (...)

 • 7.9.2016

  Czy szkoła może wykorzystywać wizerunek dziecka? Czy wymagana jest zgoda rodzica?

  Co do zasady na rozpowszechnianie wizerunku dziecka, szkoła potrzebuje zgody. Wynika to z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgodnie z którym: Rozpowszechnianie (...)

 • 28.3.2018

  Anonimizacja i pseudonimizacja

  Według RODO, anonimizacja pozwala na usunięcie powiązań między danymi osobowymi a osobami, których dane dotyczą. Z kolei pseudonimizacja to „ukrycie” danych osobowych, ponieważ (...)

 • 21.11.2018

  Dane inspektora ochrony danych powinny być łatwo dostępne

  Przetwarzający dane osobowe muszą wyznaczyć inspektora ochrony danych (IOD) oraz powiadomić o tym fakcie Prezesa UODO. Podmiot, który wyznaczył inspektora ochrony danych, powinien (...)

 • 7.1.2014

  Sprzedaż samochodu firmowego

  Ze względu na usunięcie z ustawy o podatku od towarów i usług definicji \"towarów używanych\" zmieniły się zasady dotyczące opodatkowania podatkiem VAT m.in. przy sprzedaży samochodów (...)