Wywóz śmieci

Pytanie:

Czy na każdą osobę mieszkającą w domu muszę podpisać umowę o wywóz śmieci? Czy sam nie mogę wywozić swoich śmieci na wysypisko? W miejskiej gospodarce komunalnej mówią mi że od 1 kwietnia przepisy UE zabraniają wstępu na wysypisko osobom prywatnym a jedynie upoważnione firmy mogą to czynić. Czy istnieje jakiś limit oddawania śmieci na jedną osobę?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych (powstających w gospodarstwach domowych) oraz nieczystości ciekłych. Właściciel musi udokumentować wypełnienie tego obowiązku przez okazanie umowy korzystania z usług wykonywanych przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz przedstawienie dowodów płacenia za takie usługi. Opłatę za odbiór śmieci określać będzie umowa, ale górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za te usługi określa rada gminy.

W przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli opisanych wyżej umów, odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych organizuje obowiązkowo gmina. Właściciel będzie w takiej sytuacji obowiązany do płacenia gminie za wywóz śmieci. Stawkę określi gmina. Wynika z tego, że właściciel nie może sam wywozić śmieci ze swojej posesji. Przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie określają limitów śmieci oddawanych na jedną osobę.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Danuta

30.12.2009 15:19:16

Re: Wywóz śmieci

Witam,nie podpisałam jeszcze umowy z gminą o wywóz smieci,gdyz do tej pory sama segregowałam swoje odpady i sprzedawałam folię,szkło ,makulaturę i inne.Słyszałam ,ze od nowego roku jeśli ktoś nie zawrze takiej umowy zapłaci karę,proszę o wyjasnienie w tej sprawie.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Jak potwierdza się wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty dla potrzeb VAT?

  Z dniem 31 sierpnia 2007 r., w związku z uruchomieniem w Polsce pełnej funkcjonalności I fazy Systemu Kontroli Eksportu (ECS), uległy zmianie zasady dokonywania zgłoszeń do procedury wywozu, procedury (...)

 • Skąd podwyżki cen za śmieci?

  Brak konkurencji, wyższe stawki za przetwarzanie i składowanie odpadów – to główne przyczyny podwyżki cen za odbiór śmieci w ostatnich dwóch latach. UOKiK opublikował (...)

 • Gdzie oddać stary sprzęt elektryczny?

  Zużytego lub zepsutego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, np. suszarek do włosów czy tabletów, nie wolno wyrzucać do zwykłego kosza na śmieci. Możesz oddać go w sklepie. Przy (...)

 • Transakcje wewnątrzwspólnotowe w VAT

  Transakcje wewnątrzwspólnotowe są na gruncie podatku VAT dostawami towarów, w których stronami są podatnicy VAT z dwóch państw członkowskich Unii Europejskiej. Transakcje te można porównać (...)

 • Segregacja śmieci od lipca

  1 lipca 2017 r. na terenie całego kraju wejdzie w życie Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO). Od tej pory będziemy dzielić je na cztery frakcje. Do pojemnika/worka niebieskiego trafi (...)

NA SKÓTY