Zażalenie na zarządzenie połączenia spraw

Pytanie:

Czy połączenie dwóch rozpraw toczących się między tymi samymi stronami, tzn. włączenie drugiej do toczącej się już pierwszej, to zmiana trybu postępowania i czy na takie rozwiązanie (niby zarządzenie, strony nie były o tym wcześniej powiadomione, poinformowane) przysługuje zażalenie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 219 kpc, sąd może zarządzić połączenie kilku oddzielnych spraw toczących się przed nim w celu ich łącznego rozpoznania lub także rozstrzygnięcia, jeżeli są one ze sobą w związku lub mogły być objęte jednym pozwem.

Zażalenie do sądu drugiej instancji przysługuje na zarządzenia przewodniczącego, których przedmiotem jest przekazanie sprawy sądowi równorzędnemu lub niższemu albo podjęcie postępowania w innym trybie. Połączenie spraw nie jest tożsame ze zmianą trybu postępowania, ponadto czynność ta nie jest przekazaniem sprawy sądowi równorzędnemu (połączenie jest możliwe, jeżeli sprawy toczą się w tym samym sądzie). Zatem, na połączenie spraw zażalenie nie przysługuje (por. postanowienie SN z dnia 25 lipca 1978 r., sygn, akt IV CZ 115/78)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: