Zmniejszenie domu

Pytanie:

Chodzi mi o budowę domu jednorodzinego - czy drobne odstępstwo od budowy np. zmiejszenie domu o 10-20 cm, z zachowaniem przepisowych odległości od granic - jakie skutki może rodzić? Jakie przepisy to regulują?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Warunki techniczne usytuowania budynków określone są w specjalnym rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W przedstawionym problemie chodzi zapewne o pewne odstępstwa od projektu budowlanego. Należy zauważyć, że w procesie budowlanym organ budowlany wydaje decyzję o pozwoleniu na budowę na podstawie przedstawionego mu projektu budowlanego. Projekt ten ulega zatwierdzeniu. Zgodnie z art. 36a ustawy prawo budowlane, istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Trudno jednak określić in abstracto, co należy rozumieć przed odstępstwo istotne. Sprawa wymaga każdorazowego, indywidualnego badania. Z pewnością jednak istotnym odstąpieniem będzie zmiana kubatury budynku. Aby uchronić się od przykrych następstw zmian w projekcie bez akceptacji organów budowlanych, należy zapobiegawczo zgłosić zmiany w projekcie w odpowiednim organie budowlanym.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: