e-prawnik.pl Porady prawne

Zwroty pieczywa

Pytanie:

Z bliżej nieokreślonych powodów w różne dni różnie kształtuje się sprzedaż pieczywa. Z tego też powodu pieczywo - jako wyrób jednodniowy - zostaje do firmy odesłane jako czerstwe, czyli zwrot. Jak wiarygodnie dokonać i udokumentować utylizację zwrotów, czyli czerstwego pieczywa?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zwroty pieczywa

W przypadku niektórych rodzajów działalności zwroty towarów są nieuchronne. Dotyczy to zapewne również piekarni. Oczywiście w interesie piekarni jest wykazać, że po pierwsze towar został zwrócony, a po drugie, że został zniszczony. Ma to potwierdzać, że towar nie został faktycznie sprzedany, a zatem, że podatnik nie uzyskał przychodu.

Przede wszystkim podatnik powinien dokumentować fakt zwrotu pieczywa, przykładowo protokołem, który podpisywałby również dokonujący zwrotu. Protokół wiarygodnie potwierdzałby, ile pieczywa zostało zwrócone. Z kolei odnośnie utylizacji zwróconego pieczywa, sposób dokumentacji zależy od tego w jakiej formie dokonuje się utylizacja, w szczególności czy podatnik powierza to zewnętrznej firmie czy też dokonuje tego we własnym zakresie. Jeśli powierza to zewnętrznej firmie wystarczające byłoby sporządzenie protokołu przekazania pieczywa do utylizacji podpisanego również przez przyjmującego pieczywo do utylizacji. Jeśli z kolei podatnik dokonuje utylizacji samodzielnie może przykładowo powołać na świadka pracownika, który potwierdzi pisemnie, że w jego obecności zniszczono określoną ilość pieczywa. Ewentualnie można myśleć również o innej dokumentacji, np. fotograficznej.

Potrzebujesz porady prawnej?