Komercyjna baza danych klientów

Pytanie:

Czy pracując w firmie handlowej, zbierając informację o rynku i klientach (nie tylko tej firmy, ale całej branży), mogę sporządzić komercyjną bazę klientów i swobodnie się nią posługiwać również w innej firmie.

Masz inne pytanie do prawnika?

4.6.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Komercyjna baza danych klientów

Tworzenie bazy związane jest z gromadzeniem danych o klientach. Gromadzenie danych jest rozumiane jako przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą, powinien Pan uzyskać zgodę osób, których dane zawarte byłyby w bazie. Co więcej, stworzenie takiej bazy wymaga zgłoszenia utworzenia bazy do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. (art. 40 ust. 1 ustawy). Wymóg ten nie jest jednak konieczny, gdy baza służyć ma jedynie wystawieniu faktur, rachunków lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Ponadto, stworzona baza danych musi odpowiaać warunkom techniczmym określonym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie określenia podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 1998 nr 80 poz.521).

Porady prawne

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne