Nabycie towaru za granicą a podatek VAT

Pytanie:

Jak należy traktować nabycie towaru od kontrahenta z UE, który nie podał nam numeru VAT-UE? Czy należy potraktować jako WNT i opodatkować w Polsce? Posiadamy nr VAT-ue w Polsce.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Nabycie towaru za granicą a podatek VAT

25.1.2005

Tak, w związku z takim nabyciem dochodzi u Państwa do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w Polsce. W przeciwieństwie bowiem do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, przepisy nie przewidują, aby warunkiem zaistnienia WNT było posiadanie przez strony transakcji numerów VAT UE (do WNT dochodzi zatem także wówczas, gdy polski nabywca nie posiada numeru VAT UE).

Posiadanie numerów VAT UE przez strony transakcji służy zapewnieniu neutralności podatkowej transakcji. W przypadku bowiem, gdy sprzedawca nie posiada takiego numeru, nie jest uprawniony do zastosowania stawki 0% dla transakcji (ewentualnie zwolnienia), lecz powinien zastosować stawkę krajową. Jednocześnie polskie przepisy nie pozwalają na wyłączenie takiego podatku z podstawy opodatkowania WNT, a więc naliczany jest podatek od podatku.

Może się przy tym zdarzyć, iż brak numeru VAT UE na otrzymanej fakturze wynika nie tyle z jego braku, co z pomyłki podatnika. Błąd taki nie wywołuje żadnych skutków podatkowych.

Dodatkowo należy zauważyć dwie rzeczy. Po pierwsze, przepisy przewidują kilka przypadków, gdy mimo że stronami transakcji są podatnicy VAT, do WNT w Polsce nie dochodzi. Przypadki te wymienione są w art. 10 ustawy o podatku od towarów i usług (jednym z takich przypadków jest nabycie towarów, które w państwie sprzedaży korzystały z opodatkowania marżą).

Po drugie, fakt, iż do WNT dochodzi mimo rejestracji polskiego podatnika jako podatnika VAT UE nie zmienia tego, iż podatnik ten obowiązany jest dokonać takiej rejestracji. Nabycie wewnątrzwspólnotowe przy braku stosownej rejestracji oznacza po prostu, że podatnik dokonuje tego nabycia z naruszeniem obowiązku rejestracji.

Potrzebujesz porady prawnej?