Ochrona danych osobowych - identyfikacja osoby

Pytanie:

Czy nazwisko i imię oraz adres e-mail i nr IP komputera są danymi osobowymi w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych i podlegają ochronie?

Masz inne pytanie do prawnika?

27.7.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ochrona danych osobowych - identyfikacja osoby

W rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

Imię i nazwisko co do zasady są danymi osobowymi. Nie są tylko w odniesieniu do wspólników spółki cywilnej, który używają swych imion i nazwisk jako przedsiębiorcy, a nie jako osoby fizycznej nawet jeśli te dane są zbieżne. Dane dotyczące osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (przedsiębiorców) oraz wspólników spółek cywilnych są jawne i służą ułatwieniom w obrocie gospodarczym. Powyższe osoby występują jako przedsiębiorcy, a nie osoby fizyczne, pomimo że nazwa firmy jest często tożsama z danymi osobowymi prowadzących działalność gospodarczą. Osoba fizyczna decydująca się na podjęcie działalności gospodarczej występuje w tym obrocie jako podmiot gospodarczy, a dane określone wymogami art. 2 ust. 1 ustawy o działalności gospodarczej są danymi jawnymi (zasada jawności formalnej). W związku z powyższym przepisy ustawy o ochronie danych osobowych nie mają zastosowania w stosunku do przedsiębiorców (podmiotów gospodarczych).

W odniesieniu do nr. IP czy maila wszystko zależy od możliwości zidentyfikowania danych danej osoby fizycznej w oparciu o nr IP czy maila. Przykład: Posiada Pan maila np. jan.kowalski.warsz.pilsudskiego@poczta.pl. W takim przypadku zidentyfikowanie osoby fizycznej jest łatwe jeśli dane są prawdziwe. Poza tym możliwe jest określenie, z którego miejsca (komputera) mail był wysyłany.

Co do zasady IP nie pozwala w łatwy i nieczasochłonny ustalić danych osobowych. Dlatego nim nie jest.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: