Remont placu manewrowego

Pytanie:

"Czy wg prawa budowlanego konieczne jest uzyskanie pozwolenia od Urzędu Miasta i wykonanie projektu budowlanego w celu powiększenia i remontu istniejącego placu manewrowego wokół pawilonu handlowego? Stan zerowy obejmuje: plac manewrowy, zieleniec, ścieżki piesze."

Odpowiedź prawnika: Remont placu manewrowego

Wg ustawy prawo budowlane pozwolenia na budowę nie wymaga jedynie budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie. Plac manewrowy jest obiektem budowlanym. Jego budowa wymaga uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Przez „budowę” w prawie budowlanym rozumie się także „rozbudowę”. Dlatego też powiększenie istniejącego placu manewrowego będzie wymagało pozwolenia na budowę, a co za tym idzie – także wykonania projektu budowlanego.

Należy także sprawdzić, czy teren, o który ma być powiększony plac manewrowy, może być w ogóle zagospodarowany w ten sposób. Można to stwierdzić na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Jeżeli natomiast prace budowlane będą polegały wyłącznie na remoncie (tj. odtworzeniu stanu pierwotnego, bez zmiany rozmiaróww placu), wtedy wymagane będzie jedynie zgłoszenie zamiaru przystąpienia do robót budowlanych, do którego dołącza się odpowiednie szkice i rysunki.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika