Udzielenie odpowiedzi na pozew

Pytanie:

"Sąd Rejonowy Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zawiadomił mnie pisemnie, że wpłynął pozew od mojej byłej pracownicy o rozciągnięcie klauzuli wykonalności prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego na moją małżonkę. Miejsca gdzie są określone zobowiązania co do nadesłania odpowiedzi na pozew, propozycji warunków ugody, itp., wyraźnie są przekreślone przez nadawcę. Czy muszę odpowiadać na ten pozew?"

Odpowiedź prawnika: Udzielenie odpowiedzi na pozew

Odpowiedź na pozew nie jest obowiązkiem pozwanego. Ta sama zasad dotyczy wniosku o rozszerzenie klauzuli wykonalności. Na pozwanym nie ciąży więc obowiązek odpowiedzi na to wezwanie.

Jednakże zgodnie z art. 787 par. 2 kodeksu postępowania cywilnego sąd, przed rozszerzeniem klauzuli wykonalności także na małżonka dłużnika, wysłucha tego małżonka.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika