Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej

3.4.2020

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców ma umożliwiać pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, np. podatków, składek czy kosztów wynajmu lokalu.

Udzielana będzie do kwoty 5 tys. złotych. Pożyczka wypłacana będzie jednorazowo, nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy pożyczkowej. Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji.

Porady prawne

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.

Charakterystyka

Pożyczka umożliwia pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, np. podatków, składek czy kosztów wynajmu lokalu udzielana jest do kwoty 5 tys. złotych.

Pożyczka jest niskooprocentowana. Stałe oprocentowanie pożyczki wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

Dla kogo?

Z pomocy skorzystać może mikroprzedsiębiorca, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.

Na jaki czas udzielana jest pożyczka?

Pożyczka wypłacana będzie jednorazowo, nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy pożyczkowej.

Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji. 

Umorzenie

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.

Dokumentacja

Formularz wniosku o udzielenie pożyczki będzie dostępny:

  • na stronie internetowej powiatowego urzędu pracy,
  • Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
  • poprzez platormę praca.gov.pl wraz z formularzem umowy. 

Przedsiębiorca może złożyć wniosek: 

  • w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, 
  • poprzez platormę praca.gov.pl
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne