Rozwijanie strzelnictwa

Korzystając ze środków z budżetu obronnego, będzie można przekazywać samorządom dotacje na budowę i remonty strzelnic oraz rozwijanie sportu strzeleckiego. Jednym z warunków dotowania strzelnic ma być możliwość szkolenie wojska. Nowelizacja przewiduje również, że MON będzie mogło dotować pomniki upamiętniające tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego.

Nowelizacja ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 

Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ma na celu wprowadzenie w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2017 r. poz. 1453) przepisów, dających Ministrowi Obrony Narodowej możliwość wspierania dotacjami celowymi jednostek samorządu terytorialnego, które podejmą działania zmierzające do budowy lub remontu strzelnic oraz rozwijania sportu strzeleckiego, w szczególności wśród dzieci i młodzieży oraz organizacji proobronnych.

Ponadto w wyniku uchwalonej nowelizacji jednostki samorządu terytorialnego będą mogły otrzymać dotację od Ministra Obrony Narodowej na budowę i remonty pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego. Zakres zadań objętych dofinansowaniem z budżetu państwa oraz sposób i tryb udzielania dotacji na te zadania, zostaną określone w drodze rozporządzeń.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Porady prawne

Program „Sokół” - strzelnica w powiecie

–  "Jesteśmy przekonani, że wspieranie organizacji proobronnych, popularyzacja strzelectwa zarówno sportowego, proobronnego, kształtuje takie postawy, dzięki którym możemy liczyć, że młodzi ludzie będą bardziej zainteresowani  służbą w wojsku (…) Mamy nadzieję, że dzięki temu, będziemy budować rezerwy osobowe polskich Sił Zbrojnych" – powiedział sekretarz stanu w MON, Michał Dworczyk, otwierając 9 grudnia dwudniową konferencję „Sokół-Strzelnica w powiecie” na Stadionie Narodowym. Jej celem było przybliżenie programu Ministerstwa Obrony Narodowej zakładającego dofinasowanie budowy i rewitalizacji strzelnic, w każdym polskim powiecie. Wprowadzenie programu ma rozpocząć się w styczniu 2018 roku. 

Program rewitalizacji i budowy strzelnic będzie skierowany do obywateli, organizacji proobronnych, organizacji zajmujących się strzelectwem sportowym, myśliwych oraz indywidulanych pasjonatów strzelectwa. Program ma być również integralną częścią budowy i szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej. – "Jeżeli mówimy o tym, że chcemy, aby w każdym powiecie stacjonowała kompania Wojsk Obrony Terytorialnej, to musimy mieć infrastrukturę do szkolenia. Jeżeli mówimy, że jest dzisiaj w Polsce wiele jednostek, które dojeżdżają ponad 100 kilometrów, to musimy wesprzeć proces budowy strzelnic wojskowych projektem, który przyspieszy budowę strzelnic" – powiedział podczas wykładu inauguracyjnego wiceminister Michał Dworczyk.

Strzelnice, które mają być rewitalizowane i budowane w ramach programu resortu, będą służyć zarówno wojsku, jak i każdemu, kto będzie chciał szkolić się w zakresie strzelectwa. Wdrażane na początku przyszłego roku założenia przewidują współpracę samorządów na etapie budowy lub remontu obiektów oraz dalszego utrzymania. Wsparcie otrzymają również obiekty prowadzone przez organizacje pozarządowe.


Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne