Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Klauzule niedozwolone

Sygnatura Data wpisu Branża Treść
XVII AmC 984/16 18.1.2017 Inne usługi "Dla wszelkich sporów wynikających ze świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, jak i wszelkich stosunków prawnych wynikających ze świadczenia tychże usług właściwy jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy"
XVII AmC 670/16 18.1.2017 Handel elektroniczny "Przyjęcie przez Kupującego przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia mechanicznego"
XVII AmC 1176/16 18.1.2017 Handel elektroniczny "Sprzedający zwróci zapłaconą przez Kupującego (konsumenta) cenę zwracanego towaru przelewem na wskazany przez niego rachunek bankowy, w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedającego towaru zwróconego wraz z wymaganymi dokumentami w sposób opisany w pkt 2 powyżej. Koszty wcześniejszej dostawy i odesłania zwracanego towaru nie podlegają zwrotowi."
XVII AmC 1402/16 18.1.2017 Handel elektroniczny "Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna-sprzedaży między sklepem a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy."
XVII AmC 871/16 18.1.2017 Handel elektroniczny "Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna-sprzedaży między sprzedawcą czyli sklepem księgarniazdrowia.pl a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli polubowne zakończenie sporu okaże się niemożliwe, sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy."
XVII AmC 1076/16 18.1.2017 Handel elektroniczny "Kupujący jest zobowiązany sprawdzić stan przesyłki w obecności pracownika Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej i w razie stwierdzenia uszkodzenia zawartości, wypełnić protokół szkody oraz powiadomić Sklep"
XVII AmC 1080/16 18.1.2017 Handel elektroniczny "Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z realizacji niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby Orienti.pl"
XVII AmC 450/16 18.1.2017 Handel elektroniczny "Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych produktów i/lub przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane pod warunkiem spisania w obecności osoby dostarczającej produkt protokołu reklamacyjnego w momencie dostawy produktu."
XVII AmC 507/16 18.1.2017 Handel elektroniczny "Wydawnictwo Aksjomat zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia"
XVII AmC 636/16 18.1.2017 Handel elektroniczny "Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Koszt dostawy (?) nie podlega zwrotowi"
XVII AmC 609/16 18.1.2017 Handel elektroniczny "W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, Klient zobowiązany jest sporządzić w obecności kuriera protokół szkody. Reklamacje wynikające z tytułu uszkodzenia towaru podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody sporządzonego przez Klienta i kuriera."
XVII AmC 467/16 18.1.2017 Handel elektroniczny "Podczas odbioru przesyłki kupujący zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu lub nie budzi zastrzeżeń. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kupujący powinien odmówić przyjęcia przesyłki i spisać w obecności kuriera protokół szkody zawierający datę i godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków."
XVII AmC 1456/16 12.1.2017 Handel elektroniczny "Podstawą reklamacji jest stwierdzenie uszkodzenia przy osobach dostarczających przesyłkę i spisanie "Protokołu Szkody"
XVII AmC 308/15 12.1.2017 Handel elektroniczny "Biferno zastrzega sobie prawo do wprowadzenia okresowych zmian w powyższym regulaminie"
XVII AmC 748/16 12.1.2017 Handel elektroniczny "Zwracany w tym trybie produkt zostanie przyjęty, a odstąpienie będzie skuteczne tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany wraz z dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT)"
XVII AmC 40803/13 12.1.2017 Handel elektroniczny "Warunkiem koniecznym do odstąpienia od umowy i zwrotu pieniędzy jest przesłanie wraz z towarem oryginalnego dokumentu zakupu."
XVII AmC 542/16 12.1.2017 Handel elektroniczny "Przyjęcie przez Państwa przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia"
XVII AmC 1420/16 2.1.2017 Handel elektroniczny "Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z umowy sprzedaży lub związanych z działalnością Sklepu jest Sąd właściwy dla siedziby właściciela Sklepu."
XVII AmC 1446/16 2.1.2017 Handel elektroniczny "Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego."
XVII AmC 1445/16 2.1.2017 Handel elektroniczny "Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby izziland.pl"
XVII AmC 1085/16 2.1.2017 Handel elektroniczny "Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby właściciela serwisu."
XVII AmC 658/16 2.1.2017 Handel elektroniczny "Przyjęcie przez Kupującego przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia mechanicznego. Jeżeli Kupujący nie wypełni wspólnie z przewoźnikiem protokołu szkodowego na tą okoliczność w momencie odbioru przesyłki droga reklamacji zostanie zamknięta"
XVII AmC 1447/16 2.1.2017 Handel elektroniczny "Zwracany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedawcy w komplecie: faktura VAT"
XVII AmC 30946/13 2.1.2017 Handel elektroniczny "sklep zostanie wcześniej poinformowany o zamiarze zwrotu/wymiany zakupionego towaru"
XVII AmC 13922/12 2.1.2017 Sprzedaż konsumencka "Zaliczka uiszczona przez Kupującego zostanie zatrzymana przez Sprzedawcę w następujących wypadkach: a) nieuiszczenie przez Kupującego pozostałej części ceny samochodu do dnia jego odbioru ustalonego ze Sprzedawcą; b) niezapewnienie przez Kupującego finansowania pozostałej części ceny samochodu od dnia jego odbioru ustalonego ze Sprzedawcą; c) złożenie przez Kupującego oświadczenia o rezygnacji z zamówionego samochodu"
XVII AmC 13887/12 2.1.2017 Sprzedaż konsumencka "Zaliczka uiszczona przez Kupującego zostanie zatrzymana przez Sprzedawcę w następujących wypadkach: a) nieuiszczenie przez Kupującego pozostałej części ceny samochodu do dnia jego odbioru ustalonego ze Sprzedawcą; b) niezapewnienie przez Kupującego finansowania pozostałej części ceny samochodu od dnia jego odbioru ustalonego ze Sprzedawcą; c) złożenie przez Kupującego oświadczenia o rezygnacji z zamówionego samochodu"
XVII AmC 29353/13 2.1.2017 Handel elektroniczny "Jeśli Klient nie odbierze przesyłki pobraniowej, obciążany jest kosztami przesyłki zwrotnej do Sklepu oraz kosztami ponownego wysłania towaru. W przeciwnym razie Sklep zastrzega sobie prawo do nałożenia na Klienta kary w wysokości 1000 zł oraz przeniesienia wierzytelnosći na firmę windykacyjną wskazaną przez Sklep."
XVII AmC 1281/16 28.12.2016 Handel elektroniczny "Warunkiem przyjęcia zwrotu jest złożenie oświadczenia na piśmie oraz odesłanie produktu we właściwym opakowaniu wraz z dowodem zakupu, w stanie nienaruszonym, bez żadnych śladów użytkowania na adres: MILITARY ZONE sklep, 34-300 Żywiec, ul. Dworcowa 10."
XVII AmC 1323/16 28.12.2016 Handel elektroniczny "Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu"
XVII AmC 436/16 28.12.2016 Handel elektroniczny "Spółka zastrzega, że przedstawione na stronie zdjęcia, a zwłaszcza trójwymiarowe rysunki wykonane techniką komputerową należy traktować jako zdjęcia przykładowe i mogą one odbiegać co do kształtu i koloru od rzeczywistego wyglądu towaru. Nie stanowi to podstawy do uznania reklamacji"
< >

Pomoc prawna online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 2
 • 8
 • 3
 • 7
 • 6
 • 4
 • osób

Opinie naszych klientów

 • Dariusz

  ocena usługi:

  Porada wyczerpująca.Gorąco polecam. Dziękuję bardzo
 • Zuzanna

  ocena usługi:

  Fajna rzecz taka usługa , cena też do przyjęcia . Cieszę się , że trafiłam na tą stronę surfując po internecie . Polecam gorąco .
 • Barbara

  ocena usługi:

  Usługa wykonan bardzo rzetelnie i terminowo.
 • Marek

  ocena usługi:

  Opinia rzetelna, zrozumiała i kompletna. Jestem bardzo zadowolony. Polecam
 • Iwona

  ocena usługi:

 • Marek

  ocena usługi:

  Szybka, rzeczowa opinia prawna polecam korzystanie z usługi e-prawnika
 • Jaroslaw

  ocena usługi:

  Dziękuję. Dzięki waszej opini wyjaśniło sie wiele rzeczy i zyskałem więcej siły do walki z problemem
 • Andrzej

  ocena usługi:

 • Irek

  ocena usługi:

  Z usług tej kancelarii korzystałem w ciągu kilku lat pięciokrotnie.Niech to świadczy o standardzie tych prawników. Są świetni i daje się wyczuć oprócz fachowości,chęć pomocy. I za to dzięki.Serdecznie pozdrawiam. Podziękowania dla Pana Łukasza z Biura Obsługi.
 • Anna

  ocena usługi:

  Super i solidnie opisane zagadnienia prawne podpart przepisami -doskonale. Troszke czas oczekiwania za dlugi.
 • Marysia

  ocena usługi:

  Porady wasze bardzo mi pomogły,jestem bardzo zadowolona z waszych usług, przez co nie narobię sobie w przyszłości kłopotów. Dziękuję.
 • Violetta

  ocena usługi:

  Polecam usługi e-prawnika. Profesjonalna i rzetelna obsługa. Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Pozdrawiam.
 • Witold

  ocena usługi:

  Opinia wyczerpująca ,jestem z niej zadowolony . Dziękuję.
 • Piotr

  ocena usługi:

  Jestem zadowolony z usługi serwisu e-prawnik. Szybko i profesjonalnie zostałem poinformowany o tym, jakie działania prawne mam podjąć. Polecam
 • Longin

  ocena usługi:

  W pełni profesjonalna obsługa w całości satysfakcjonująca i wyczerpująca temat nie pozostawiająca cienia wątpliwości co do celowości działania. Polecam. Longin
 • Wiesław

  ocena usługi:

  Witam.bardzo serdecznie dziękuje za opinie-wyszliście Państwo na przeciw moim oczekiwaniom w sposób optymalny..zdaję sobie sprawę ,że temat ze względu na niedookreśloność prawna wielu elementów był trudny...dołożyliście Państwo staranności i dostałem materiał ,który będzie mi pomocny w walkach ze spółdzielnią...chodzi bowiem o sam proces wyboru metody i obowiązki spóldzielni z tym związane-to jest proces mający swoje wymogi i zamierzam udowodnić,że nie zostały one spełnione. jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.
 • Bożena

  ocena usługi:

  Serdecznie polecam usługi e-prawnika. Porady rzetelne, szybkie i bez wychodzenia z domu. DZIĘKUJĘ

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane