Jak chronić swoje dane osobowe w internecie?

Czym są dane osobowe?

 Zgodnie z obowiązującym prawem tj. ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 z późn. zm.) dalej „u.o.d.o.” dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.

 Biorąc pod uwagę powyższe daną osobową może być każda informacja, nie tylko takie dane jak imię i nazwisko, czy dane z dowodu osobistego, ale też np. kolor oczu danej osoby, adres e-mail, jak również informacja jakie strony internetowe odwiedza.

Przetwarzanie danych osobowych

 Według ustawy o ochronie danych osobowych „przetwarzanie danych” to wszystkie działania dotyczące danych osobowych: zbieranie, przechowywanie, udostępnianie, a nawet ich usuwanie.

 Nasze dane osobowe podlegają ochronie, co oznacza, że podmioty, które chcą je przetwarzać np. firmy, sklepy internetowe, czy też instytucje publiczne, powinny spełnić określone warunki. Nikt nie może przetwarzać naszych danych bez podstawy prawnej.

 U.o.d.o. wskazuje sytuacje, w których jest to dozwolone tj.:

  1. zgoda osoby, której dane dotyczą (musi być dobrowolna),
  2. przepis prawa,
  3. fakt, że dane są niezbędne do wykonania umowy.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych powinna dotyczyć konkretnego administratora danych i konkretnego celu. Żeby przetwarzać dane w innym celu, trzeba uzyskać osobną zgodę. Nie można też przekazać danych innemu podmiotowi, który np. chciałby nam przesłać dodatkową reklamę jeżeli się na to wyraźnie nie zgodziliśmy.

 Biorąc pod uwagę powyższe, każdej osobie której dane osobowe są przetwarzane przysługują uprawnienia tj.:

  1. prawo do informacji o tym, skąd dany podmiot pozyskał dane i w jakim celu je przetwarza,
  2. prawo do wycofania zgody,
  3. prawo do uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania danych.

 Jeśli przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie żadnej z trzech podstaw prawnych wskazanych wyżej, można zgłosić sprzeciw i żądać zaprzestania przetwarzania danych.

 Biorąc pod uwagę powyższe aby nie narazić się na niekontrolowane i nielegalne wykorzystywanie naszych danych osobowych należy zwracać szczególną uwagę zanim skorzystamy z usług dostępnych poprzez internet, na to jakie dane podajemy w jakim celu i na co się zgadzamy. Wszelkie tego typu informacje powinny być dostępne w serwisach internetowych w regulaminach, politykach prywatności i oświadczeniach dostępnych np. w trakcie rejestracji.

 Nie musimy wyrażać zgody bezwarunkowej aby skorzystać z danej usługi. Nie trzeba np. zgadzać się na wysyłanie ofert reklamowych czy przekazywanie danych innym firmom.

 Jeśli ktoś zażąda od nas zbyt szerokiego zakresu danych i chce je wykorzystywać w niejasnym celów, najlepiej zrezygnować z takiej usługi i nie podawać swoich danych.

 Jeśli nasze dane osobowe są przetwarzane nie zgodnie z prawem możemy złożyć skargę do GIODO czyli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Natomiast jeśli przetwarzanie naszych danych osobowych jest niezgodne z prawem i np. spowodowało szkodę materialną, można żądać odszkodowania lub zadośćuczynienia w sądzie cywilnym. Ponadto w takim przypadku może też dojść do popełnienie przestępstw określonych w art. 49 do 54a u.o.d.o. W takim przypadku należy złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.


Przemysław Lech

Radca Prawny

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika