Inwestujmy w młodzież!

Poziom bezrobocia rośnie szybciej wśród osób młodych, co zwraca uwagę na konieczność opracowania nowej, długoterminowej strategii, która zaradziłaby trudnej sytuacji tej grupy.

W ramach przeciwdziałania kryzysowi gospodarczemu Komisja proponuje wprowadzenie zmian w swoim podejściu do polityki dotyczącej młodzieży w następnym dziesięcioleciu. Nowa strategia DeutschEnglishfrançais obejmująca wszystkie obszary polityki ma na celu wzmocnienie współpracy krajów UE w sprawach dotyczących młodzieży.

Młodzi Europejczycy - pomiędzy 15 a 25 rokiem życia - to pierwsze pokolenie dorastające w Europie w czasach pokoju i w przeważającym stopniu pozbawionej granic wewnętrznych. Mają oni większe możliwości rozwoju niż ich rodzice i dziadkowie w czasach swojej młodości. Jednak znalezienie stałego zatrudnienia jest coraz większym problemem, co powoduje, że wielu młodych żyje obecnie w niepewnych warunkach uniemożliwiających im osiągnięcie niezależności i pełną integrację ze społeczeństwem. Wielu z nich, nie znajdując stałego miejsca pracy, zmuszonych jest do podjęcia pracy na czas określony.

Oprócz aktualnie podejmowanych inicjatyw DeutschEnglishfrançais Komisja stara się ułatwiać koordynację działań między poszczególnymi krajami w zakresie torowania drogi edukacji i zatrudnieniu, a także zachęcania młodych ludzi do większego zaangażowania się w życie społeczeństwa, np. poprzez działania obywatelskie. Strategia kładzie szczególny nacisk na znaczenie edukacji „pozaformalnej", wolontariat i szkolenie zawodowe dla znalezienia swego miejsca na rynku pracy przede wszystkim przez tych młodych ludzi (około 15 proc.), którzy porzucają szkołę.

Komisja wzywa rządy krajowe do podjęcia regularnego dialogu z młodzieżą - która ma decydujące znaczenie dla uzupełnienia naszych starzejących się zasobów siły roboczej. Młodzież stanowi obecnie 20 proc. ludności, jednak zgodnie z prognozami do 2050 r. odsetek ten ma się obniżyć do zaledwie 15 proc.

Aby zapewnić lepsze informacje na potrzeby polityki, UE opublikowała szczegółowy raport na temat młodzieży English, który jako pierwszy zawiera obszerną ocenę sytuacji. Od tej pory co trzy lata przedstawiane będą tego typu opracowania.

W lutym około 17,5 proc. Europejczyków w wieku poniżej 25 lat pozostawało bez pracy w porównaniu z 14,7 proc. w lutym zeszłego roku. Nowy odsetek jest dwukrotnie wyższy od ogólnego wskaźnika bezrobocia w UE, który w tym samym okresie wzrósł z 6,8 do 7,9 proc.


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika