Opłata dla komornika po skutecznej egzekucji

Trybunał Konstytucyjny wydał ostateczny wyrok w sprawie opłaty przy umorzeniu postępowania komorniczego. Trybunał zakwestionował zapis wprowadzający dodatkowy dolny próg opłaty egzekucyjnej w wysokości jednej dziesiątej przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że poddany kontroli przepis (art. 49 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji) jest niezgodny z zasadą przyzwoitej legislacji. W wypadkach, w których komornik po wszczęciu postępowania egzekucyjnego a przed jego zawieszeniem przedsięwziął czasochłonne i pracochłonne czynności zmierzające do wyegzekwowania roszczenia, powinien mieć prawo do opłaty egzekucyjnej.

Natomiast sędziowie negatywnie ocenili przyjętą w poddanym kontroli przepisie regułę, zgodnie z którą komornik pobiera opłatę stosunkową odniesioną do wysokości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania w każdym wypadku umorzenia postępowania wobec bezczynności wierzyciela po jego wcześniejszym zawieszeniu. Jak wskazał, z perspektywy konstytucyjnej zastrzeżenia budzi wprowadzenie dodatkowego dolnego progu opłaty egzekucyjnej w wysokości 1/10 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Sprzeczność art. 49 ust. 2 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z art. 2 konstytucji w zakresie dolnej granicy opłaty egzekucyjnej wiąże się zatem z tym, że w niektórych wypadkach dobrowolne zapłacenie zapłacenia świadczenia przez dłużnika bezpośrednio do rąk wierzyciela pociąga za sobą obowiązek poniesienia pełnej (lub wyższej) opłaty egzekucyjnej.

Niewystarczające jest miarkowanie wysokości opłaty przewidzianej w art. 49 ust. 7-10 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Po pierwsze, zastosowanie tej regulacji nie może prowadzić do zwolnienia dłużnika z obowiązku poniesienia opłaty egzekucyjnej, a jedynie do jej obniżenia.

Po drugie, zawodność miarkowania w opisywanej tu sytuacji wynika z konieczności zastosowania kryteriów nakładu pracy komornika oraz sytuacji majątkowej dłużnika i wysokości jego dochodów. Uniemożliwią one obniżenie opłaty egzekucyjnej w sytuacji, w której komornik dokonał czynności egzekucyjnych wymagających jego znacznego nakładu pracy, a sytuacja majątkowa i dochody dłużnika pozwalają na jej zapłatę w wysokości 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

(BW)

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: