Pedofile na terapię, nieletni gwałciciele za kratki

Strona 1 z 2

Duża nowelizacja kodeksów karnych wprowadza m.in. przymusowe leczenie dla pedofilów, daje obywatelom większe prawa w sytuacji obrony koniecznej oraz usprawnia działanie sądów 24-godzinnych.

Od dziś obowiązują przepisy nowelizacji kodeksu karnego, kodeksu postępowania karnego oraz kodeksu karnego wykonawczego (Dz.U. nr 206, poz. 1589). Nowe prawo jest znacznie bardziej restrykcyjne w odniesieniu do przestępstw seksualnych i łagodniejsze dla osób, które stają w obronie swojego życia czy mienia.

Co nowego w kodeksie karnym?

Ustawodawca wprowadził możliwość odpowiedzialności karnej nieletniego za zgwałcenie. Osoba, która w chwili popełnienia gwałtu ze szczególnym okrucieństwem miała ukończone 15 lat, będzie mogła od dziś odpowiadać karnie.

Znowelizowany kodeks karny daje obywatelom większe prawa w sytuacji obrony koniecznej. Osoba odpierająca zamach, w sytuacji przekroczenia granic obrony koniecznej pod wpływem strachu lub wzburzenia, nie będzie podlegała karze.

Ministerstwo Sprawiedliwości wyjaśnia, że dotychczas sądy stosowały w takiej sytuacji odstąpienie od wymierzenia kary. Osoba taka, w rozumieniu prawa, jest osobą skazaną za przestępstwo, a informacja o skazaniu podlega odnotowaniu w Krajowym Rejestrze Karnym.

Teraz sąd będzie mógł odmówić wszczęcia postępowania albo umorzyć sprawę. Nie będzie więc aktu oskarżenia i postępowania sądowego oraz łączących się z tym kosztów i stygmatyzacji – osoba broniąca się będzie osobą niekaraną.

Nowy kodeks wprowadza obligatoryjną terapię dla sprawców zgwałcenia pedofilskiego i kazirodczego. Sprawcy takich czynów, po odbyciu kary pozbawienia wolności, będą obowiązkowo kierowani na ambulatoryjną terapię albo umieszczani w zakładzie zamkniętym, w celu przeprowadzenia takiej terapii.

Środek ten będzie stosowany bezterminowo. Podczas terapii pedofil będzie otrzymywał leki obniżające popęd seksualny. Terapia farmakologiczna nie będzie stosowana jedynie w przypadku, gdy jej przeprowadzenie spowodowałoby poważne niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia skazanego.

W kodeksie pojawiły się również dwa nowe typy zbrodni, zagrożone karą od 3 do 15 lat pozbawienia wolności. Pierwszym jest przestępstwo zgwałcenia osoby małoletniej poniżej 15 lat, drugim – przestępstwo zgwałcenia wstępnego, zstępnego, przysposobionego, przysposabiającego, brata lub siostry (art. 197 § 3 k.k.).

Od dziś karane jest także utrwalanie wizerunku nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej z użyciem w tym celu wobec niej przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu. Niedozwolone jest ponadto rozpowszechnianie wizerunku nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej bez jej zgody (art. 191a § 1 k.k.).

Kryminalizacji podlega również tzw. grooming, czyli nawiązywanie przez internet (lub inną sieć) kontaktu z dzieckiem w celu jego seksualnego wykorzystania. Karalne jest także publiczne propagowanie lub pochwalanie zachowań o charakterze pedofilskim.

Co nowego w kodeksie postępowania karnego?

Tutaj najważniejsza zmiana dotyczy tzw. sądów 24-godzinnych. W postępowaniu przyspieszonym zrezygnowano z obligatoryjnego zatrzymania i przymusowego doprowadzenia sprawcy do sądu. Resort sprawiedliwości wyjaśnia, że zamiast tego sprawca zostanie wezwany do stawiennictwa w sądzie w wyznaczonym terminie. Jeżeli nie stawi się na rozprawę, to sąd wyda wyrok pod jego nieobecność.

Z postępowania przyśpieszonego znika również konieczność przydzielenia oskarżonemu obrońcy – będzie on mógł wystąpić o wyznaczenie obrońcy z urzędu na ogólnych zasadach.

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 2)

1

2

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 10.1.2018

  Sprawdź rejestr pedofilów

  Nazwiska i inne dane najgroźniejszych gwałcicieli i pedofilów są od 1 stycznia 2018 r. w pełni jawne. Zostały zamieszczone w internecie, w ogólnodostępnej części Rejestru Sprawców (...)

 • 30.9.2017

  Rusza rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym

  Skazani, których dane trafią do Rejestru, będą musieli informować Policję o faktycznym adresie swego pobytu oraz o każdej zmianie tego adresu (ponad trzy dni). Jeżeli tego nie zrobią, to (...)

 • 12.12.2013

  Postępowanie w sprawie nieletnich - zmiany w 2014 roku

  Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich ma na celu dążenie do przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich, stwarzania warunków powrotu do normalnego życia nieletnim, którzy (...)

 • 20.8.2017

  Postępowanie mediacyjne w sprawach nieletnich

  Mediacja to dobrowolny i poufny sposób rozwiązywania sporów, powstałych w wyniku czynu karalnego, w drodze porozumiewania się pokrzywdzonego i nieletniego sprawcy, z pomocą bezstronnego (...)

 • 30.8.2017

  Dobro dzieci ma być jeszcze bardziej chronione

  Sądy rodzinne będą miały obowiązek zawiadamiania prokuratury o sprawach, w których jest zagrożone dobro dziecka i o prowadzonych z urzędu postępowaniach dotyczących władzy rodzicielskiej.