e-prawnik.pl Porady prawne

Protesty nic nie dały. Janosikowe zostaje po staremu

31.8.2015

Prezydent podpisał ustawę nowelizującą ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Utrzymuje ona na dotychczasowych zasadach tzw. janosikowe, które bogatsze samorządy wpłacają do budżetu na rzecz tych uboższych.

Celem ustawy jest przedłużenie na przyszły rok dotychczasowych zasad obliczania wysokości wpłat województw do budżetu państwa, tzw. janosikowego oraz zasad podziału części regionalnej subwencji ogólnej dla województw. Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1574) stanowiąca wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 marca 2014 r. wprowadzała rozwiązania, które miały obowiązywać do dnia 31 grudnia 2015 r. Po tym dniu przewidywano wprowadzenie kompleksowego systemu korekcyjno-wyrównawczego dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego. Prace nad nowymi rozwiązaniami nie zostały zakończone.

Ostatecznie w 2016 r. tak jak dotychczas wpłat do budżetu państwa dokonywać będą województwa, których wskaźnik W (wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca) jest większy niż 125% wskaźnika Ww (wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich województw).

Utrzymane zostało zabezpieczenie, zgodnie z którym kwota rocznej wpłaty nie może przekroczyć 35% dochodów podatkowych województwa w roku poprzedzającym rok bazowy.

W ciągu przyszłego roku możliwe będzie obniżenie o 10 proc. wpłat do budżetu państwa na rzecz innych województw, jeżeli wpływy płatnika z tytułu podatków dochodowych spadną o więcej niż 10% w stosunku do poprzedniego rocznego okresu.

Ustawa obniża w porównaniu z rokiem 2015 wysokość tworzonej w budżecie państwa rezerwy celowej przeznaczonej na dotacje dla województw na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami - z 268 mln zł w 2015 r. do 210 mln zł w roku przyszłym. Rezerwą dysponuje minister właściwy do spraw finansów publicznych.

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Nieuchwalenie ustawy oznaczałby, że samorządy województw nie otrzymałyby w 2016 r. subwencji regionalnej pochodzącej z wpłat, bowiem nie byłoby podstawy prawnej do ustalania zarówno wpłat jak i subwencji.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ