Przyjazne prawo gospodarcze

Czego dotyczy przygotowany pakiet zmian w prawie gospodarcze

Łatwiejsze zakładanie firmy, mniej wymogów regulacyjnych, szybsze procedury administracyjne, rozwój najmniejszej działalności gospodarczej, w tym rzemiosła czy krótszy czas kontroli – to tylko niektóre z rozwiązań, jakie resort rozwoju zaproponował w pierwszym pakiecie deregulacyjnym. Jest on w konsultacjach do 5 maja br.

- "Deregulacja przepisów prawa gospodarczego jest wynikiem wsłuchiwania się w głosy środowisk przedsiębiorców. Niektóre propozycje zawarte w projekcie, takie jak skrócenie czasu kontroli mikroprzedsiębiorców, wynikają z exposé premiera Donalda Tuska. Chcemy tworzyć prawo bardziej przyjazne przedsiębiorcom – bardziej stabilne, zrozumiałe i lepiej skonsultowane. Prawo powinno służyć przedsiębiorcom, dlatego dążymy m.in. do likwidacji starych obowiązków przedsiębiorców, jeśli wprowadzamy nowe" – podkreślił minister Krzysztof Hetman.

- "Pierwszy pakiet deregulacyjny to rozwiązanie, które stworzyliśmy w Ministerstwie Rozwoju i Technologii dla przedsiębiorców. Dziś startują konsultacje pierwszego pakietu. Zachęcam wszystkich zainteresowanych do zgłaszania swoich opinii i uwag. Zależy nam, aby przedsiębiorcy i obywatele mieli realny wpływ na tworzenie prawa w Polsce, bo to oni korzystają z niego na co dzień" – zaznaczył dr Mariusz Filipek, pełnomocnik Ministra Rozwoju i Technologii ds. Deregulacji i Dialogu Gospodarczego.  

Porady prawne

Pakiet deregulacyjny

Jednym z priorytetów rządu oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii jest deregulacja prawa gospodarczego. W resorcie stworzono pierwszy pakiet deregulacyjny, który ma przyczynić się do poprawy środowiska prawnego i instytucjonalnego, w którym działają polskie firmy. Zawiera pro-przedsiębiorcze rozwiązania, na które czekali przedsiębiorcy. To blisko 50 rozwiązań w 35 zmienianych ustawach, w tym m.in. w Kodeksie postępowania administracyjnego czy kodeksie cywilnym.

- "Podczas spotkań z przedsiębiorcami często słyszymy, że jednym ze zmartwień, jakie w ostatnich latach zgłaszali, jest brak stabilności systemu prawnego, szybkie i niekonsultowane z nimi zmiany prawne, a także zbyt krótkie vacatio legis nowych ustaw. Pierwszy pakiet deregulacyjny jest naszą odpowiedzią na to" – dodał wiceminister Jacek Tomczak.

3 filary pakietu deregulacyjnego

Pakiet deregulacyjny ma na celu wprowadzenie ułatwień w prowadzeniu firmy, już na etapie rozpoczęcia działalności, a także jej rozwoju w kolejnych latach. Projekt obejmie także przepisy, które dotyczą zasad tworzenia prawa gospodarczego i oceny jego funkcjonowania.

I filar – łatwiejsze kroki w biznesie

Zaproponowano doprecyzowanie przepisów, z którymi przedsiębiorcy mają styczność, gdy rozważają rozpoczęcie wykonywania działalności gospodarczej. To m.in.:

 • wprowadzenie zasady, że osoby wykonujące działalność nierejestrową powinny co do zasady posługiwać się numerem PESEL;
 • wyeliminowanie wątpliwości praktycznych co do możliwości prowadzenia drobnej działalności przez obcokrajowców;
 • wyeliminowanie wątpliwości w zakresie liczenia karencji odnoszącej się do możliwości ponownego skorzystania z niższych składek na ubezpieczenia społeczne w ramach tzw. Małego ZUS Plus.

II filar – prostsze zasady wykonywania działalności gospodarczej

W ramach pakietu rząd chce uprościć niektóre obowiązki, które spoczywają na przedsiębiorcach, a także poprawić ich relacje z administracją publiczną. Proponowane rozwiązania tego filaru obejmują m.in.:

 • skrócenie maksymalnego czasu kontroli mikroprzedsiębiorców z 12 do 6 dni;
 • obowiązek doręczenia przedsiębiorcy przed wszczęciem kontroli wstępnej listy informacji i dokumentów (zmiana wprowadziłaby większą przejrzystość i przewidywalność procedur kontrolnych, co jest korzyścią zarówno dla inspekcji, jak i samej firmy);
 • rozszerzenie instytucji „wezwania miękkiego”;
 • zmiana definicji rzemiosła i rzemieślnika (do rzemiosła zostaną włączone nowe zawody, np. protetycy słuchu; działalność rzemieślniczą będą mogły prowadzić spółki kapitałowe);
 • zmiany w zakresie dofinansowania wykształcenia młodych pracowników;
 • wprowadzenie zachęt do mediacji i koncyliacji w postępowaniach sądowych i administracyjnych;
 • umowy leasingu będą mogły być zawierane także poprzez wymianę dokumentów między stronami, a więc de facto przy wykorzystaniu środków elektronicznych;
 • wprowadzenie do obiegu gospodarczego weksla w formie elektronicznej, obok istniejącej obecnie formy stricte papierowej;
 • elektronizacja postępowania przed Krajowa Izbą Odwoławczą.

III filar – prawo gospodarcze przyjazne przedsiębiorcom

Zmiany mają zapewnić większą stabilność systemu prawnego i minimalizować obciążenia regulacyjne nakładane na przedsiębiorców. Organy, które zajmują się legislacją prawa gospodarczego, mają przyglądać się nie tylko nowym pomysłom, ale także regulacjom, które już funkcjonują. Trzeci filar to m.in.:

 • zasada „one in, one out” (każdy dodawany obowiązek dla firm będzie wiązał się z koniecznością likwidacji innego obciążenia);
 • obowiązkowa ocena funkcjonowania aktu normatywnego (konieczność dokonania następczej ewaluacji oddziaływania przepisów w przypadku braku przeprowadzenia konsultacji publicznych);
 • wydłużone vacatio legis (nie krótsze niż po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia – przedsiębiorcy zyskają czas do przygotowania się do nowych rozwiązań);
 • usprawnienia w zakresie corocznego przeglądu prawa gospodarczego;
 • wprowadzenie obowiązku opracowywania rządowego programu regulacyjnego.

Konsultacje

Projekt przepisów został udostępniony na stronie Rządowego Procesu Legislacyjnego. Na zgłaszanie uwag lub opinii do projektu ustawy jest czas do 5 maja br. - pod adresem: pakiet.deregulacyjny@mrit.gov.pl.


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika