Podatek VAT i akcyza

Samochody osobowe a VAT

6 kwietnia br. odbyła się w siedzibie PKPP Lewiatan konferencja prasowa pod hasłem „Samochody osobowe a VAT". W konferencji udział wzięli przedstawiciele Rady Podatkowej: Rafał Iniewski, Tomasz Michalik, Jerzy Martini. 

Eksperci Lewiatana ocenili dwa orzeczenia wydane 3 kwietnia br. Sąd w Krakowie (sygn. akt I SA/Kr 147/09) uznał, że jedynym kryterium przy odliczaniu podatku naliczonego przy nabyciu paliwa jest związek z wykonywaniem działalności podlegającej opodatkowaniu. Tymczasem sąd w Warszawie wydał wyrok (III SA/Wa 298/09), w którym stwierdził, że prawo do pełnego odliczania VAT dają te samochody, które już kiedyś dawały je swoim nabywcom, czyli auta z kratką oraz samochody spełniające kryteria określone w tzw. wzorze Lisaka. Orzeczenie Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Krakowie, ostatecznie potwierdziło wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z grudnia 2008r., który uznał, że stosowanie w Polsce ograniczenia prawa do odliczeń VAT były niegodne z unijnymi regulacjami. Zdaniem Trybunału Polska z chwilą wejścia do UE nie miała prawa zmienić na niekorzyść podatników przepisów o VAT dotyczących odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa do samochodów firmowych.

Od 1 maja 2004r. w Polsce obowiązywał tzw. wzór Lisaka, określający ładowność pojazdów. Pozwalał on odliczać cały VAT zawarty w cenie samochodów kupowanych do działalności gospodarczej tylko od części aut z kratką, mimo że wcześniej wszystkie korzystały z tej możliwości. Kto nie spełnił wymogów, mógł odliczyć tylko 50 % VAT zawartego w cenie kupowanego samochodu, ale nie więcej niż 5 tyś. VAT od paliwa nie mógł odliczyć w ogóle.

W 2005 r. wzór Lisaka zastąpiono inną definicją, a granicę kwotową odliczenia zmieniono na 60% VAT od ceny pojazdu, nie więcej niż 6 tyś. zł. Zakaz odliczania pozostał i takie zasady obowiązują do dziś.

Krakowska spółka Magoora postanowiła zaskarżyć interpretację organu podatkowego zakazującego odliczenia VAT od paliwa nabytego do samochodu nie spełniającego wymogów polskiej ustawy o VAT, a w jej sprawie w grudniu ubiegłego roku w trybie prejudycjalnym wypowiedział się ETS, który uznał, że Polska pogorszyła po akcesji warunki odliczenia VAT, co jest niezgodne z tzw. klauzulą stałości. Następstwem wyroku ETS było orzeczenie Naczelnego Sadu Administracyjnego w Krakowie z 3 kwietnia br.Zdaniem Tomasza Michalika przedsiębiorcy, którzy kupili auta z tzw. kratką mogą odliczać VAT zawarty w cenie paliwa. Zdaniem eksperta odliczenie dotyczy nie tylko aut z kratką ale wszystkich pojazdów wykorzystywanych do działalności gospodarczej, ponadto ci, którzy nie odliczali VAT od zakupu paliwa mogą skorygować swoje rozliczenia i występować od urzędów skarbowych o zwrot VAT z odsetkami.

Jednak jak podkreślił Jerzy Martini z odliczaniem całego VAT od paliwa kupowanego od pojazdów bez kratki czy z korygowaniem rozliczeń z przeszłości lepiej poczekać do czasu wydania przez Ministerstwo Finansów stanowiska, choć takie pojawiło się już w lutym br. lub na uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego, gdyż w ten sam dzień zapadły w kwestii odliczania VAT dwa równe wyroki. Ponadto wyrok ETS nie powoduje utraty mocy obowiązywania przepisów krajowych. To sąd krakowskim zakwestionował wszelkie ograniczenia dotyczące odliczania VAT od paliwa, ale pamiętać należy, że jest to wyrok w indywidualnej sprawie.

Jak już wspomniano Ministerstwo Finansów w lutym br. wydało interpretację, z której uznało prawo do odliczeń VAT od paliwa nie będzie przysługiwało wszystkim, a tylko tym, którzy mieli takie prawo przed 30 kwietnia 2004. I choć przepisy VAT w tym zakresie stanowią gorzką i kosztowną dla Ministerstwa naukę implementacji prawa wspólnotowego, to jednak na razie wydaje się być pewna jedynie skarga kasacyjna od wyroku wydanego w Krakowie.

Źródło: PKPP Lewiatan - www.pkpplewiatan.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: