SKOKi przekształcą się w banki

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo - kredytowe mają obecnie blisko 2 mln członków oraz ponad 1,7 mln kas na terenie całego kraju. Polacy pożyczyli w SKOKach przeszło 7,6 mld zł, w depozyt oddali natomiast około 10 mld zł. Kasy działają obecnie na zasadzie spółdzielni, wkrótce mogą przekształcić się w banki.

Poselski projekt ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych został przyjęty przez Sejm. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta. Zmiany, jakie wprowadza, można uznać za rewolucyjne. Posłowie Platformy Obywatelskiej ustanowili bowiem publiczny nadzór państwowy nad kasami oraz możliwość przekształcenia się kasy w bank spółdzielczy w przypadku osiągnięcia odpowiedniej wysokości kapitałów.

„Jest to ustawa, która z pewnością wspomoże system SKOK, z pewnością daje dużo więcej swobody prowadzenia działalności i dużo więcej bezpieczeństwa spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym. Co więcej, daje znacznie większe poczucie bezpieczeństwa członkom SKOK-ów. W tej ustawie po raz pierwszy wprowadzamy nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad systemem SKOK" - mówił, jak wynika z sejmowych stenogramów, Jarosław Urbaniak z Platformy Obywatelskiej.

Według autorów ustawy nowe przepisy zapewnią większą ochronę członkom kas. Zgadza się z tym również Sławomir Kopyciński z Lewicy: „Należy zwrócić uwagę na umożliwienie, w interesie członków kas, podejmowania działań przewidzianych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. To uregulowanie będzie służyć ochronie przed wykorzystywaniem przez kasy ich dominującej pozycji w stosunku do poszczególnych członków."

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości uznali zapisy ustawy za zamach na niezależność kas, który może doprowadzić do upadku placówek. Te rozwiązania zmierzają do osłabienia potencjału konkurencyjnego spółdzielczych kas na rynku usług finansowych - mówił w Sejmie Jarosław Stawiarski. „Ratio legis tej ustawy to wywołanie kryzysu reputacji, a w końcu likwidacja systemu spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych jako konkurenta dla systemu bankowego w zakresie obsługi osób fizycznych" - czytamy wypowiedź Stawiarskiego w stenogramach z posiedzenia Sejmu.

Edward Wojtas z PSL nie widzi jednak zagrożenia dla działalności SKOKów: „Warto przedstawić jako kontrargument tym wszystkim, którzy wskazują, że jest to zamach na samorządność SKOK-ów, przykład funkcjonowania banków spółdzielczych, które podlegają jeszcze większym rygorom, i są to najbardziej wiarygodne instytucje. Chciałoby się, żeby takimi szczególnie wiarygodnymi instytucjami w obliczu kryzysu finansowego, jaki jest, i różnych zagrożeń były także spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. W naszej ocenie temu służą te zmiany" - odpowiadał na słowa posła PiS Edward Wojtas.

Co wprowadzi ustawa? Wśród głównych zmian należy wyliczyć utworzenie publicznego nadzoru państwowego - zajmie się tym Komisja Nadzoru Finansowego - nad środkami zgromadzonymi w SKOKach. Kasy Krajowe pozostaną w roli instytucji zrzeszającej kasy i będą kontrolowały ich działalność pod kątem zgodności z ustawą i zaleceniami nadzorczymi KNF. Poszczególne SKOKi będą mogły przekształcić się w bank spółdzielczy w przypadku osiągnięcia odpowiedniej wysokości kapitałów, zobowiązane będą również do utrzymania wskaźnika wypłacalności na poziomie 5 procent. Banki muszą utrzymywać ten wskaźnik na poziomie 8 procent. Ustawa wprowadza również maksymalne granice kwot pożyczek i kredytów na działalność gospodarczą, jakich będą mogły udzielić kasy oszczędnościowo - kredytowe.

Dariusz Madejski, e-prawnik.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

henryk

6.11.2009 14:56:21

Re: SKOKi przekształcą się w banki

Nareszcie! Może skończy się dojenie Kas przez KK SKOK w Sopocie i różne-czasami bardzo przykre-traktowanie członków, bo do tej pory są równi i równiejsi.Kolesie z KK trzęsą portkami w obliczu już niedługo utraconych korzyści finansowych.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 9.11.2004

  Czynności wykonywane przez banki

  Ustawa Prawo bankowe określa zasady funkcjonowania banków w Polsce. Banki, jako instytucje finansowe dokonujące obrotu środkami pieniężnymi powierzonymi im m.in. Przez ludność, upoważnione (...)

 • 4.2.2005

  Zasady ogólne prawa bankowego

  Przepisy dotyczące funkcjonowania banków w Polsce zostały zawarte w ustawie Prawo bankowe. Ten akt prawny reguluje podstawowe prawa i obowiązki banków, a także uprawnienia i obowiązki klientów (...)

 • 17.12.2013

  Trudniej o kredyt mieszkaniowy - zmiany w 2014 roku

  Rekomendacja S, wydawana przez Komisję Nadzoru Finansowego, dotyczy dobrych praktyk w zakresie udzielania przez banki kredytów hipotecznych. Najnowsza rekomendacja wprowadza istotne zmiany dotyczące (...)

 • 18.6.2017

  Zmiany w pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi?

  W Sejmie jest rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, przygotowany przez ministra infrastruktury i budownictwa. Dotyczy on umożliwienia (...)

 • 9.11.2004

  Hipoteczny list zastawny a publiczny list zastawny

  Działalność banków hipotecznych reguluje ustawa z 28 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Banki hipoteczne to instytucje finansowe, zajmujące się udzielaniem kredytów (...)