Inwestycje

Stanowisko Grupy Wyszehradzkiej dotyczące sztucznej inteligencji

Czechy, Polska, Słowacja oraz Węgry o rozwoju sztucznej inteligencji w UE

Z inicjatywy Polski państwa Grupy Wyszehradzkiej (V4) przyjęły wspólne stanowisko w sprawie sztucznej inteligencji i jej potencjału dla rozwoju gospodarki UE.

W związku z zapowiedzią publikacji na koniec kwietnia br. komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie wykorzystywania technologii sztucznej inteligencji („AI”), państwa Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Polska, Słowacja oraz Węgry) przygotowały wspólne stanowisko. Rozwój sztucznej inteligencji nabiera tempa, dlatego konieczne jest oszacowanie korzyści oraz ewentualnych zagrożeń powiązanych z rozwojem technologii opartych o AI. W opracowanym dokumencie wzywamy Komisję Europejską do dalszego zaangażowania w proces rozwoju tej technologii. Zwracamy uwagę na potencjał rozwoju europejskich przedsiębiorstw w oparciu o AI, ale jednocześnie wskazujemy na konieczność pogłębionej analizy skutków prawnych i ekonomiczno-społecznych. Proponujemy konkretne rozwiązania, czyli utworzenie wirtualnych magazynów danych czy powołanie, na poziomie UE, obserwatorium AI. Chcemy otworzyć ogólnoeuropejską dyskusję poświęconą AI, angażującą wszystkie zainteresowane strony. Jednocześnie zachęcamy pozostałe państwa członkowskie UE do poparcia naszego stanowiska.


9 obszarów priorytetowych na poziomie UE

W stanowisku zidentyfikowaliśmy 9 obszarów priorytetowych na poziomie UE:

 1. włączenie zagadnień związanych ze sztuczną inteligencją w obszar dyskusji na temat transformacji cyfrowej i uczynienie AI jednym z priorytetów UE do roku 2020 i na kolejne lata;
 2. uruchomienie ogólnoeuropejskiej inicjatywy w postaci utworzenia wirtualnych magazynów danych. Inicjatywa ta docelowo może umożliwić otwarcie danych przemysłowych i w konsekwencji  pozwoli przyspieszyć  badania, rozwój oraz implementację sztucznej inteligencji;
 3. konieczność rozpoczęcia debaty na temat prawidłowego mechanizmu finansowania technologii cyfrowych;
 4. stworzenie tzw. piaskownic regulacyjnych na poziomie UE, które będą wspierać badania i rozwój w kluczowych sektorach jak medycyna, prawo, rynki finansowe, usługi, rynek motoryzacyjny, rolnictwo, ochrona środowiska, gospodarka wodna czy przemysł żywnościowy;
 5. analiza wykorzystania technologii AI w reformie procesu podejmowania decyzji przez administrację państwową;
 6. konieczność stawiania na edukację i badania, tworzenie środowisk akademickich wspierających rozwój  tej technologii;
 7. utworzenie Europejskiego Obserwatorium Sztucznej Inteligencji;
 8. zapewnienie cyberbezpieczeństwa i zaufania;
 9. zbadanie wpływu sztucznej inteligencji na rynek pracy w Europie.

 

Pobierz pliki:

 


Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 1.3.2018

  Zabawki muszą być bezpieczne

  Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz Inspekcja Handlowa sprawdziły bezpieczeństwo importowanych zabawek. Badano m.in. poziom ftalanów, (...)

 • 29.3.2018

  Zmiany w zarządzaniu mieniem państwowym

  Nowa ustawa przewiduje zwolnienie kandydatów na członków organu nadzorczego wybranych przez pracowników w spółkach z udziałem Skarbu Państwa z szeregu warunków, jakie (...)

 • 12.4.2006

  Samorząd terytorialny - co to jest i po co jest?

  Samorząd terytorialny jest formą organizacji społeczności lokalnych powołaną do kierowania i zarządzania sprawami publicznymi w interesie mieszkańców. Do istotnych cech samorządu zaliczyć (...)

 • 24.4.2017

  Podatek od darowizny - Jaki podatek należy zapłacić od darowizny?

  Obowiązkowi podatkowemu w podatku od spadków i darowizn podlegają osoby otrzymujące darowiznę, której wysokość przekracza kwotę wolną od podatku. Jeżeli nabycie własności rzeczy (...)

 • 19.5.2018

  Kiedy MŚP muszą prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych?

  Grupa Robocza Art. 29 przyjęła stanowisko, w którym wskazuje, kiedy przedsiębiorcy zatrudniający mniej niż 250 osób, nie będą zwolnieni z obowiązku prowadzenia rejestru (...)