Pozostałe

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w niedzielę 26 maja; Prezydent Andrzej Duda podpisał postanowienie w tej sprawie. 

Wybory do Parlamentu Europejskiego 

Tegoroczne wybory do europarlamentu odbędą się w różnych państwach Unii Europejskiej w dniach 23-26 maja. 

Zgodnie z Kodeksem wyborczym wybory do PE zarządza Prezydent w drodze postanowienia, nie później niż 90 dni przed dniem wyborów, wyznaczając ich datę na dzień wolny od pracy przypadający w okresie wyborczym.

W polsce głosowanie zarządzone na 26 maja

Prezydent RP dzień wyborów wyznaczył w Polsce na niedzielę dnia 26 maja 2019 r. Głosować będziemy w godz. 7:00-21:00. Postanowienie weszło w życie z dniem ogłoszenia.

W Rzeczypospolitej Polskiej wybiera się 52 posłów do Parlamentu Europejskiego.

Czynności wyborcze

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do postanowienia. 

Terminy wykonania czynności wyborczych:

 • do dnia 6 kwietnia 2019 r. - zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej: 
  • przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu wyborczego,
  • przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców; 
 • do dnia 8 kwietnia 2019 r. - powołanie okręgowych komisji wyborczych, powołanie rejonowych komisji wyborczych; 
 • do dnia 16 kwietnia 2019 r. do godz. 24:00 - zgłaszanie list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego;
 • do dnia 21 kwietnia 2019 r. - utworzenie obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, domach studenckich i zespołach tych domów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów;
 • do dnia 26 kwietnia 2019 r. - podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika; zgłaszanie przez kapitanów statków wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich; zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych; 
 • do dnia 5 maja 2019 r. - powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych, podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, sporządzenie spisów wyborców przez gminy; 
 • od dnia 5 maja 2019 r. do dnia 12 maja 2019 r. - składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę;
 • do dnia 11 maja 2019 r. - zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a;
 • od dnia 11 maja 2019 r. do dnia 24 maja 2019 r. do godz. 24:00 - nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze;
 • do dnia 16 maja 2019 r. - podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego;
 • do dnia 17 maja 2019 r. - składanie przez wyborców niepełnosprawnych wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania do dnia 21 maja 2019 r. - składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania;
 • do dnia 23 maja 2019 r. - zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą, zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach;
 • w dniu 24 maja 2019 r. o godz. 24:00 - zakończenie kampanii wyborczej;
 • w dniu 26 maja 2019 r. godz. 7:00 -21:00 - głosowanie.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 8.4.2009

  Prawa obywatela Unii Europejskiej

  Każdy obywatel państwa członkowskiego jest jednocześnie obywatelem Unii Europejskiej. Z obywatelstwa unijnego wynikają zaś dlań pewne prawa. W tym opracowaniu wskazujemy, na czym polegają najważniejsze (...)

 • 27.5.2018

  Konsultacje w sprawie przyszłości Europy

  Trwają konsultacje społeczne, w których Europejczycy mogą wypowiedzieć się, w jakim kierunku ma podążać Unia Europejska. Internetowa ankieta zawiera 12 pytań opracowanych przez grupę (...)

 • 26.1.2015

  Nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych

  W 19 października 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wprowadziła ona do polskiego porządku prawnego istotne zmiany, które mają doniosłe znaczenie (...)

 • 26.6.2017

  Zmiany dot. obligacji

  Celem uchwalonej ustawy jest umożliwienie zakładom ubezpieczeń i zakładom reasekuracji emisji obligacji podporządkowanych, posiadających cechy jakościowe określone w rozporządzeniu delegowanym (...)

 • 11.7.2018

  Zasady odpowiedzialności cywilnoprawnej administratorów i podmiotów przetwarzających dane osobowe przewidziane w RODO

  Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku (...)