Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Klauzule niedozwolone

Sygnatura Data wpisu Branża Treść
Sygn. akt XVII AmC 1592/16 25.5.2017 INNE USŁUGI "Termin odesłania towaru przez Nabywcę wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia jego odbioru, wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, bez śladów montażu i użytkowania"
Sygn. akt XVII AmC 1237/16 25.5.2017 INNE USŁUGI "Do zwracanego towaru należy dołączyć paragon lub fakturę VAT."
Sygn. akt XVII AmC 712/16 25.5.2017 HANDEL ELEKTRONICZNY "Opisy pochodzą ze stron producentów oraz dystrybutorów i mimo staranności przy ich dodawaniu mogą zawierać błędy. Opisy oraz zdjęcia nie są więc podstawą do roszczeń wobec Sklepu"
Sygn. akt XVII AmC 1192/16 25.5.2017 HANDEL ELEKTRONICZNY "W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinie wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę"
Sygn. akt XVII AmC 1195/16 25.5.2017 HANDEL ELEKTRONICZNY "Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu"
Sygn. akt XVII AmC 63/16 25.5.2017 INNE USŁUGI "Złożenie zamówienia równoznaczne jest z akceptacją regulaminu."
Sygn. akt XVII AmC 594/16 25.5.2017 HANDEL ELEKTRONICZNY "Koszt przesyłki do Klienta i koszt odesłania towaru przez Klienta nie podlegają zwrotowi. Koszty te zawsze pokrywa Kupujący."
Sygn. akt XVII AmC 1516/16 25.5.2017 INNE USŁUGI "Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy."
Sygn. akt XVII AmC 169/16 25.5.2017 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA "Przesyłki nieoznaczone numerem zwrotu nie będą przez Sprzedawcę przyjmowane, podobnie jak przesyłki, których zawartość nie jest kompletna i zgodna z przedmiotem sprzedaży."
Sygn. akt XVII AmC 223/16 25.5.2017 INNE USŁUGI "Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności kuriera i potwierdzonego."
Sygn. akt XVII AmC 176/16 25.5.2017 INNE USŁUGI "Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu Sklepu."
Sygn. akt XVII AmC 1772/16 25.5.2017 HANDEL ELEKTRONICZNY "Przesyłki nie oznaczone numerem zwrotu nie będą przez Sprzedawcę przyjmowane, podobnie jak przesyłki których zawartość nie jest kompletna i zgodna z przedmiotem sprzedaży"
Sygn. akt XVII AmC 1307/16 25.5.2017 INNE USŁUGI "Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota."
Sygn. akt XVII AmC 270/16 25.5.2017 INNE USŁUGI "Wszystkie sprawy sporne, strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej, a w razie gdy porozumienie takie byłoby niemożliwe, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy"
Sygn. akt XVII AmC 206/16 25.5.2017 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA "Mimo zachowania należytej staranności w ofercie prezentowanej na www.cmyk.pl mogą wystąpić błędy, które nie mogą być podstawą roszczeń wobec Sprzedawcy."
Sygn. akt XVII AmC 15/15 25.5.2017 USŁUGI UBEZPIECZENIOWE "po powrocie do Polski przedłożyć Uniqa TU S.A. oryginały rachunków za leczenie oraz inne dokumenty dotyczące leczenia, zawierające co najmniej następujące dane: imię nazwisko, datę urodzenia leczonej osoby, nazwę choroby, opis udzielonych świadczeń medycznych, czas leczenia, nazwy przepisanych leków oraz zapis potwierdzający dokonanie zapłaty lub inny dokument stanowiący potwierdzenie zapłaty należności za leczenie, w przypadku gdy ubezpieczony opłacił koszty leczenia we własnym zakresie"
Sygn. akt XVII AmC 746/16 25.5.2017 HANDEL ELEKTRONICZNY "CrazyToys.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia"
Sygn. akt XVII AmC 942/16 25.5.2017 INNE USŁUGI "Podstawą przyjęcia reklamacji jest faktura Vat lub paragon fiskalny, otrzymany przez Kupującego wraz z zakupionym towarem."
Sygn. akt XVII AmC 1279/16 25.5.2017 USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE "Polkomtel zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu lub zakończenia Promocji w momencie bez konieczności podawania przyczyn. Zmiana Informacja o zmianie Regulaminu lub odwołaniu Promocji zostanie podana przez Polkomtel do wiadomości na stronie internetowej www.plus.pl"
Sygn. akt XVII AmC 218/16 25.5.2017 HANDEL ELEKTRONICZNY Spory pomiędzy Klientem, a spółką McArthur, wynikające ze złożonego zamówienia lub dokonanej transakcji będą rozpatrywane przez sąd rejonowy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, właściwy dla siedziby sprzedawcy.
Sygn. akt XVII AmC 9977/13 25.5.2017 INNE USŁUGI "W przypadku stwierdzenia przez Sprzedającego naruszeń Towaru w postaci śladów użytkowania, uszkodzenia lub zniszczenia Towaru lub jego oryginalnego opakowania, Towar nie podlega zwrotowi, a Sprzedawca nie zwróci Zamawiające-mu równowartości Ceny. O takiej sytuacji Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną. W takim wypadku Klient zobowiązany jest odebrać Towar na swój koszt z siedziby Sprzedawcy w terminie 30 dni. Po upływie tego czasu Towar zostanie zniszczony."
Sygn. akt XVII AmC 2533/13 25.5.2017 INNE USŁUGI "Czas realizacji może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od sprzedawcy."
Sygn. akt XVII AmC 1440/16 24.5.2017 INNE USŁUGI "Firma DEMI nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez firmy kurierskie."
Sygn. akt XVII AmC 334/16 24.5.2017 INNE USŁUGI "Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon lub faktura VAT)"
Sygn. akt XVII AmC 1570/16 24.5.2017 INNE USŁUGI "zwrot należności za zwrócone towary po potrąceniu całkowitych kosztów przesyłki nastąpi w terminie 7 dni od daty otrzymania zwrotu na wskazane przez Państwa konto bankowe lub przekazem pocztowym na wskazany w zamówieniu adres"
Sygn. akt XVII AmC 1375/16 24.5.2017 INNE USŁUGI "Pieniądze za zwrócony Produkt Klient otrzyma przelewem na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego w przeciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania zwróconego Produktu."
Sygn. akt XVII AmC 210/16 24.5.2017 INNE USŁUGI "Boskas nie odpowiada za opóźnienia w dostarczaniu przesyłek przez firmę kurierską."
Sygn. akt XVII AmC 650/16 24.5.2017 INNE USŁUGI "Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota."
Sygn. akt XVII AmC 117/16 24.5.2017 INNE USŁUGI "Wszelkie koszty nieuzasadnionej reklamacji ponosi Klient."
Sygn. akt XVII AmC 1218/16 24.5.2017 INNE USŁUGI "Aby twoja reklamacja została rozpatrzona powinieneś/ powinnaś spełnić następujące warunki: Produkt powinien zostać zwrócony kompletny, w orginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu fabrycznym (jeśli takie posiadał)"
< >

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • DANUTA SĘK

  ocena usługi:

 • Danuta

  ocena usługi:

 • Iwona D

  ocena usługi:

  Jestem bardzo zadowolona z jakości i z rzetelnej, prawnej odpowiedzi na zadane mi pytania i wątpliwości. Super kontakt z prawnikami . Szybka i profesjonalna pomoc w przystępnej cenie. Bardzo dziękuję i polecam wszystkim takie biuro prawne. Wiem, gdzie będę mogła w przyszłości, szukać pomocy prawne.
 • Anna

  ocena usługi:

 • Katarzyna

  ocena usługi:

  Bardzo dziękuję za konkretną i szybką odpowiedź oraz miła obsługę i szybkie załatwienie mojej sprawy. Pozdrawiam serdecznie
 • Ewa

  ocena usługi:

 • Yv1980Ju

  ocena usługi:

  Pilnie potrzebowałam porady, ale że to także późnym wieczorem funktionuje przeszło moje największe oczekiwania. Jestem bardzo zadowolona, godne polecenia
 • 5/5

  ocena usługi:

  Szybko i wyczerpująco.
 • julietta605

  ocena usługi:

  Dziękuję za opinię , bardzo mi pomogła .E - prawnik pomógł mi już nie pierwszy raz ..W razie potrzeby ,wiem do kogo się zwrócić .Bardzo polecam .Szybka i rzetelna porada .
 • Antoni

  ocena usługi:

  staranna odpowiedż chociaż niekorzystna dla mnie
 • Iwona

  ocena usługi:

 • Z. Żuk

  ocena usługi:

  Cena przystępna, odpowiedź na pytanie wyczerpująca i w przewidzianym terminie. Jest OK.
 • Anna

  ocena usługi:

  Ekspresowa wycena i profesjonalna odpowiedź na wszystkie zadane pytania w wybranym terminie - polecam!
 • Marzanna

  ocena usługi:

  Bardzo dziękuję za szybką i konkretną odpowiedź.
 • Block.

  ocena usługi:

 • RD ELEKTRONIKA S.C.

  ocena usługi:

  Solidne wsparcie prawne dla firm działających w branży IT. Polecamy
 • Dariusz

  ocena usługi:

  Porady prawne online są super rozwiązaniem. Szybko, wygodnie, za rozsądną cenę. Polecam e-prawnik.pl////

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane