Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Klauzule niedozwolone

Sygnatura Data wpisu Branża Treść
XVII AmC 3358/12 8.1.2014 Handel elektroniczny "Właściciel internetowego "Sklepu Wojewodzic" zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie bez konieczności powiadamiania użytkowników. Odwiedzający naszą witrynę użytkownik akceptuje aktualne postanowienia Regulaminu, powinien zatem co jakiś czas sprawdzać Regulamin"
XVII AmC 3358/12 8.1.2014 Handel elektroniczny "Spory dotyczące wykonania umowy sprzedaży, które nie zostaną rozwiązane polubownie, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla "Sklepu Wojewodzic" "
XVII AmC 8340/12 8.1.2014 Handel elektroniczny "(...) Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów"
XVII AmC 650/12 8.1.2014 Inne usługi "Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem operatorów sieci komórkowej, operatorów serwisów internetowych oraz innych podmiotów trzecich"
XVII AmC 2570/11 8.1.2014 Usługi bankowe "Wezwanie do zapłaty do pożyczkobiorcy/poręczyciela:10 zł"
XVII AmC 2575/11 8.1.2014 Usługi bankowe "Opłata za wizytę windykatora: 75 zł"
VI ACa 220/13 18.12.2013 Handel elektroniczny "Zastrzegamy sobie prawo do zmian w naszej polityce prywatności. Osoby odwiedzające nasz sklep obowiązuje zawsze aktualnie obowiązująca jej wersja, dostępna na tej stronie"
XVII AmC 8861/12 18.12.2013 Handel elektroniczny "Sądem właściwym do rozpatrywania ewentualnych reklamacji, sporów itp. jest Sąd właściwy Sprzedającego w Pabianicach"
XVII AmC 2155/12 18.12.2013 Inne usługi "Zleceniodawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za jakiekolwiek zniszczenie lub też kradzież pojemników"
XVII AmC 8860/12 16.12.2013 Handel elektroniczny "Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane produktów nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą roszczeń"
XVII AmC 4459/12 16.12.2013 Inne usługi "Anulowanie zlecenia opłaconego przelewem obciążone jest opłatą z tytułu kosztów administracyjnych w wysokości 30 zł netto. Zwrot za anulowanie zlecenia zostanie pomniejszony o tą kwotę"
XVII AmC 4462/12 16.12.2013 Inne usługi "Firma Industi sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ilość dostarczonego do Klienta, a zamówionego przez niego produktu, pod warunkiem, że mieści się ona w przedziale +5% / -5% ilości zamówionej przy zakupie"
VI ACa 251/13 13.12.2013 Dostawa energii, wody, gazu i ciepła "W przypadku zwłoki w realizacji obowiązków ENION, wynikających z niniejszej umowy, Przyłączany Podmiot jest uprawniony do potrącenia z opłaty za przyłączenie kary umownej w wysokości 0,1 % przedmiotowej opłaty za każdy dzień zwłoki"
XVII AmC 8378/12 13.12.2013 Handel elektroniczny "Wszystkie paczki są zabezpieczone z taką samą jak produkty z innych kategorii, jednak nie bierzemy odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia powstałe w transporcie z racji tego iż są to ostatnie egzemplarze"
XVII AmC 8378/12 13.12.2013 Handel elektroniczny "W przypadku gdy zawartość paczki zostanie uszkodzona w transporcie reklamacje uwzględniamy wyłącznie z protokołem szkody sporządzonym przez kuriera"
XVII AmC 8378/12 13.12.2013 Handel elektroniczny "Składając zamówienie Klient jednocześnie potwierdza, że zapoznał się z regulaminem sklepu i go akceptuje"
XVII AmC 8378/12 13.12.2013 Handel elektroniczny "Pomimo dołożenia wszelkich starań, aby publikowane informacje były aktualne, nie gwarantujemy, że nie zawierają one uchybień lub błędów, które nie mogą być jednak podstawą do roszczeń"
XVII AmC 4657/12 13.12.2013 Handel elektroniczny "Zwrot produktów przez Klienta jest możliwy wyłącznie wtedy, gdy produkt nie był używany. Zwracane przez Klienta produkty muszą być kompletne, jeśli były zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii, usunięciu zabezpieczeń, zniszczeniu pudełka. Płyty CD, płyty DVD, kasety MC muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu tj. z oryginalną nie usuniętą folią i niezniszczonym pudełkiem"
XVII AmC 3242/12 13.12.2013 Handel elektroniczny "Jeżeli po otrzymaniu towaru kupujący znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien w obecności kuriera spisać protokół szkody, w którym ujęta będzie data, godzina doręczenia oraz opis uszkodzeń lub zauważonych braków. Wymiana produktu na nowy możliwa jest tylko na podstawie spisanego protokołu"
XVII AmC 4658/12 13.12.2013 Turystyka "Kapitan samolotu/kierowca autokaru/pilot imprezy mają prawo oddalić osoby chore, (...), niestosownie zachowujące się wobec innych pasażerów. W takim przypadku, biuro podróży nie zwraca ceny niewykorzystanych punktów programu imprezy, wycieczek na miejscu i imprez w miejscu docelowym"
XVII AmC 5627/11 13.12.2013 Turystyka "W przypadku, gdy zakwaterowanie nastąpi w pierwszym dniu imprezy przed godziną 14:00 lub wykwaterowanie nastąpi w ostatnim dniu imprezy po godzinie 10:00, to może wystąpić konieczność uiszczenia (u rezydenta lub bezpośrednio w hotelowej recepcji) dopłaty do kolejnej doby hotelowej"
XVII AmC 5629/11 13.12.2013 Turystyka "Zatem o ile uczestnik nie zgłosi się punktualnie na miejsce zbiórki, najprawdopodobniej nie zostanie zabrany na imprezę i nie będą dokonywane żadne zwroty z tytułu niewykorzystania zakupionych świadczeń"
XVII AmC 2934/10 13.12.2013 Dostawa energii, wody, gazu i ciepła "Realizacja przedmiotu Umowy nastąpi do dnia ? pod warunkiem spełnienia co najmniej 120 dni przed planowanym terminem realizacji, poniższych warunków: 2.1. otrzymaniu przez ENION kompleksowej dokumentacji projektowo-prawnej wraz z prawomocnymi decyzjami pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy właściwemu organowi zgodnie z Prawem budowlanym inwestycji energetycznej związanej z przyłączeniem obiektu Przyłączanego Podmiotu"
XVII AmC 2934/10 13.12.2013 Dostawa energii, wody, gazu i ciepła "W przypadku odstąpienia od Umowy przez ENION z przyczyn niezależnych od Przyłączanego Podmiotu (z wyłączeniem jednakże siły wyższej), lub w razie odstąpienia od Umowy przez Przyłączany Podmiot z przyczyn zależnych od ENION, Przyłączanemu Podmiotowi przysługuje odszkodowanie w wysokości rzeczywiście poniesionych przez ten Podmiot nakładów związanych z realizacją niniejszej Umowy"
XVII AmC 11110/12 4.12.2013 Sprzedaż konsumencka "Zamawiającemu nie przysługuje prawo do wysuwania wobec Margo roszczeń związanych ze złożeniem zamówienia za wyjątkiem roszczeń z tytułu nieterminowego realizacji zamówienia"
XVII AmC 9047/12 4.12.2013 Inne usługi "Zamawiający zobowiązuje się w przypadku rezygnacji z obsługi organizacyjnej do zapłacenia całej sumy prowizji"
XVII AmC 3353/12 4.12.2013 Handel elektroniczny "Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Koszt dostawy... nie podlega zwrotowi"
XVII AmC 2327/13 29.11.2013 Sprzedaż konsumencka "Nie odebranie pojazdu w terminie 30 dni od podanego terminu gotowości do odbioru - o ile nie uzgodnią innego terminu - stanowi podstawę do uznania przez Sprzedającego zamówienia za zerwane przez Kupującego"
XVII AmC 2323/13 29.11.2013 Sprzedaż konsumencka "Odbiór pojazdu nastąpi w miejscu określonym przez sprzedającego"
XVII AmC 2325/13 29.11.2013 Sprzedaż konsumencka "W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu właściwy jest Sąd dla miejsca sporządzenia Zamówienia"
< >

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Benia

  ocena usługi:

  Jasne wyjaśniono, co mogę zrobić i jakie mam szanse. Polecam
 • michal74

  ocena usługi:

 • Wioleta

  ocena usługi:

  Sumiennie
 • Monika

  ocena usługi:

 • Ewa

  ocena usługi:

  Polecam, szybka i konkretna porada prawna.
 • Mariusz

  ocena usługi:

  Nie spodziewałem się tak dobrze opracowanej opinii zagadnień wspólnoty mieszkaniowej, a wszystko o to co mi chodziło poparte orzeczeniami, wyrokami sadów. Walczę z zarządem wspólnoty ta opinia mi dużo pomogła, w szczególności potwierdziła, iż bez naszej zgody(uchwały) to zarząd nic nie może zrobić w szczególności jak ma zamiar rażąco naruszyć \"Roczny plan gospodarczy\" co stało się w mojej wspólnocie. Zarząd nie przyjmuje do wiadomości, jeżeli ma zamiar rażąco naruszyć nasze wydatki to na to musi otrzymać zgodę w formie uchwały. Na razie zarząd jest w szoku, że podaliśmy ich do sadu o unieważnienie uchwały. Nie może pojąc, iż w może podpisać umowę gdy jest to zaplanowane w Planie gospodarczym, anie może podpisać umowy, gdy te wydatki nie są zaplanowane,a w szczególności kiedy wydatki wzrastają o 40%, zarządzający nie znają przepisów A ponadto czepiają się zapisu iż zarząd może podpisywać umowy, nie zwracając na kontekst w jakim przypadku. Jaki to będzie miało wpływ na budżet wspólnoty. Pozdrawiam.
 • Maria

  ocena usługi:

 • Ksenia

  ocena usługi:

  Jestem w pełni usatysfakcjonowana: porada szybka , fachowa i zrozumiała. Polecam.
 • Michał

  ocena usługi:

  Nowoczesny prawnik.
 • Anna

  ocena usługi:

  Polecam -fachowo i przystępnie.
 • Teresa

  ocena usługi:

  Drugi raz korzystam z usług e-prawnik i w obu przypadkach otrzymałam fachową odpowiedz:-). Polecam .
 • Andrzej K.

  ocena usługi:

  Szybko, sprawnie i rzeczowo. Gotowy wniosek do sądu.
 • Renata

  ocena usługi:

  Wielokrotnie potrzebowałam porady prawnej i zawsze otrzymywałam profesjonalną pomoc.Dziękuję bardzo i polecam. Z poważaniem
 • Krzysztof

  ocena usługi:

 • Joanna

  ocena usługi:

  Szybko i dokladnie polecam w100%
 • Michał

  ocena usługi:

  Fachowa porada.
 • Wiecińska

  ocena usługi:

  Jak dla mnie chapeau bas nie umiała bym się odnaleźć w tych paragrafach,kodeksach i przepisach.Dziękuję z poważaniem
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane