Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Klauzule niedozwolone

Sygnatura Data wpisu Branża Treść
Sygn. akt XVII AmC 1592/16 25.5.2017 INNE USŁUGI "Termin odesłania towaru przez Nabywcę wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia jego odbioru, wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, bez śladów montażu i użytkowania"
Sygn. akt XVII AmC 1237/16 25.5.2017 INNE USŁUGI "Do zwracanego towaru należy dołączyć paragon lub fakturę VAT."
Sygn. akt XVII AmC 63/16 25.5.2017 INNE USŁUGI "Złożenie zamówienia równoznaczne jest z akceptacją regulaminu."
Sygn. akt XVII AmC 1516/16 25.5.2017 INNE USŁUGI "Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy."
Sygn. akt XVII AmC 223/16 25.5.2017 INNE USŁUGI "Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności kuriera i potwierdzonego."
Sygn. akt XVII AmC 176/16 25.5.2017 INNE USŁUGI "Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu Sklepu."
Sygn. akt XVII AmC 1307/16 25.5.2017 INNE USŁUGI "Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota."
Sygn. akt XVII AmC 270/16 25.5.2017 INNE USŁUGI "Wszystkie sprawy sporne, strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej, a w razie gdy porozumienie takie byłoby niemożliwe, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy"
Sygn. akt XVII AmC 15/15 25.5.2017 USŁUGI UBEZPIECZENIOWE "po powrocie do Polski przedłożyć Uniqa TU S.A. oryginały rachunków za leczenie oraz inne dokumenty dotyczące leczenia, zawierające co najmniej następujące dane: imię nazwisko, datę urodzenia leczonej osoby, nazwę choroby, opis udzielonych świadczeń medycznych, czas leczenia, nazwy przepisanych leków oraz zapis potwierdzający dokonanie zapłaty lub inny dokument stanowiący potwierdzenie zapłaty należności za leczenie, w przypadku gdy ubezpieczony opłacił koszty leczenia we własnym zakresie"
Sygn. akt XVII AmC 942/16 25.5.2017 INNE USŁUGI "Podstawą przyjęcia reklamacji jest faktura Vat lub paragon fiskalny, otrzymany przez Kupującego wraz z zakupionym towarem."
Sygn. akt XVII AmC 9977/13 25.5.2017 INNE USŁUGI "W przypadku stwierdzenia przez Sprzedającego naruszeń Towaru w postaci śladów użytkowania, uszkodzenia lub zniszczenia Towaru lub jego oryginalnego opakowania, Towar nie podlega zwrotowi, a Sprzedawca nie zwróci Zamawiające-mu równowartości Ceny. O takiej sytuacji Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną. W takim wypadku Klient zobowiązany jest odebrać Towar na swój koszt z siedziby Sprzedawcy w terminie 30 dni. Po upływie tego czasu Towar zostanie zniszczony."
Sygn. akt XVII AmC 2533/13 25.5.2017 INNE USŁUGI "Czas realizacji może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od sprzedawcy."
Sygn. akt XVII AmC 1440/16 24.5.2017 INNE USŁUGI "Firma DEMI nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez firmy kurierskie."
Sygn. akt XVII AmC 334/16 24.5.2017 INNE USŁUGI "Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon lub faktura VAT)"
Sygn. akt XVII AmC 1570/16 24.5.2017 INNE USŁUGI "zwrot należności za zwrócone towary po potrąceniu całkowitych kosztów przesyłki nastąpi w terminie 7 dni od daty otrzymania zwrotu na wskazane przez Państwa konto bankowe lub przekazem pocztowym na wskazany w zamówieniu adres"
Sygn. akt XVII AmC 1375/16 24.5.2017 INNE USŁUGI "Pieniądze za zwrócony Produkt Klient otrzyma przelewem na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego w przeciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania zwróconego Produktu."
Sygn. akt XVII AmC 210/16 24.5.2017 INNE USŁUGI "Boskas nie odpowiada za opóźnienia w dostarczaniu przesyłek przez firmę kurierską."
Sygn. akt XVII AmC 650/16 24.5.2017 INNE USŁUGI "Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota."
Sygn. akt XVII AmC 117/16 24.5.2017 INNE USŁUGI "Wszelkie koszty nieuzasadnionej reklamacji ponosi Klient."
Sygn. akt XVII AmC 1218/16 24.5.2017 INNE USŁUGI "Aby twoja reklamacja została rozpatrzona powinieneś/ powinnaś spełnić następujące warunki: Produkt powinien zostać zwrócony kompletny, w orginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu fabrycznym (jeśli takie posiadał)"
Sygn. akt XVII AmC 1606/16 24.5.2017 INNE USŁUGI "Za wszelkie opoźnienia wynikające z winy Poczty Polskiej lub Kuriera nie odpowiadamy"
Sygn. akt XVII AmC 1178/16 24.5.2017 INNE USŁUGI "Zwrotom podlegają jedynie te towary, które: nie posiadają śladow używania, nie zostały w żaden sposób zniszczone, są czyste z oryginalnymi metkami, są kompletne, posiadają dowód zakupu (faktura VAT, lub paragon), posiadają oryginalne opakowanie. W przeciwnym wypadku Sklep zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zwrotu."
Sygn. akt XVII AmC 1079/16 24.5.2017 INNE USŁUGI "Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia czy przesyłka (lub jej opakowanie zewnętrzne jeżeli występuje) nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej "Protokołu Reklamacji" "
Sygn. akt XVII AmC 3025/14 24.5.2017 INNE USŁUGI "Licencja obejmuje komunikaty systemowe SMS lub notyfikacje zawierające: (?) b) dane o aktualnościach produktowych."
Sygn. akt XVII AmC 1865/14 24.5.2017 INNE USŁUGI "W przypadku widocznych ubytków lub uszkodzeń przesyłki, Kupujący zobowiązany jest do zgłoszenia zastrzeżeń doręczycielowi przesyłki (kurierowi), sporządzenia, podpisania i zachowania egzemplarza protokołu spisanego z doręczycielem, jak również zachowania opakowania uszkodzonej przesyłki, a następnie niezwłocznego zgłoszenia reklamacji Sprzedającemu pisemnie na adres l.wesolowski@aspaspaw.pl załączając opis reklamacji, dowód zakupu towaru oraz kopie protokołu sporządzonego w obecności doręczyciela"
XVII AmC 1662/16 18.4.2017 Inne usługi "Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny"
XVII AmC 1781/16 18.4.2017 Inne usługi "Wysyłka listem ekonomicznym i listem priorytetowym jest przesyłką nierejestrowaną, w związku z tym, że nie posiadamy numeru nadania nie ponosimy odpowiedzialności za błędy poczty polskiej."
XVII AmC 1579/16 21.3.2017 Inne usługi "Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego."
XVII AmC 393/15 21.3.2017 Inne usługi "Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy nie będzie używany, będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów użytkowania"
XVII AmC 1359/16 21.3.2017 Inne usługi "Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego."
< >

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Monika

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona, wykorzystam poradę prawną. Dziękuje
 • Olimpia

  ocena usługi:

  Porada jasno i rzeczowo wyjaśniona.
 • Katarzyna

  ocena usługi:

  cena porady prawnej jest proporcjonalan do jakości i rzetelności udzielanej porady prawnej. Bardzo ważną dla mnie cechą w \"e- prawnik\" jest możliwość darmowego dopytania i sprecyzowania nasuwających się tematów bądź problemów związanych z danym problemem prawnym. Jestem bardzo zadowolona z usługi jaką przedstawia \"e-Prawnik\". W przyszłości będę Państwa polecać innym.
 • Małgorzata

  ocena usługi:

  Bardzo dziękuję za opinię prawną, która okazała się bardzo pomocna, rzetelna i czytelna dla pracownika.
 • Damian

  ocena usługi:

 • Krzysztof

  ocena usługi:

 • Małgorzata

  ocena usługi:

  Rzetelna i przydatna opinia. Krótki czas oczekiwania. Cena na każdą kieszeń
 • Mikolaj

  ocena usługi:

 • Zofia

  ocena usługi:

  Jestem bardzo zadowolona z udzielonej porady na tym etapie mojej sprawy
 • Patryk

  ocena usługi:

  Gorąco polecam usługi e-prawnik.pl ! Porada fachowa i zrozumiała, cena również w pełni uzasadniona. I to wszystko bez wychodzenia z domu! Dzięki poradzie zrezygnowałem z zakupu działki. Gdyby nie to, zostałbym oszukany przez biuro nieruchomości na blisko 50000zł. Gorąco pozdrawiam cały zespół e-prawnik.pl.
 • Mikołaj

  ocena usługi:

 • Barbara

  ocena usługi:

 • Ana K

  ocena usługi:

  Jestem bardzo zadowolona z uslug . Dziekuje.
 • Tomasz

  ocena usługi:

 • Hanna

  ocena usługi:

  Polecam, konkretna, wyczerpująca odpowiedź na zadane pytanie
 • Izabella

  ocena usługi:

 • Jacek S.

  ocena usługi:

  Szybka i SPRAWNA usługa. Jestem pod wrażeniem. Ujął mnie fakt że e-prawnik udzielił mi z własnej inicjatywy dodatkowe porady, zwrócił uwagę na błędy które mogłyby opóżnić moją sprawę, podrażając jednocześnie koszty.
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane