Budowa w granicy

Pytanie:

"Zgodnie z projektem i pozwoleniem na budowę wykonano budynek mieszkalny w granicy działki. Jaki element budynku powinien być w granicy (ława fundamentowa, zewnętrzna krawędź konstrukcji ściany, ściana otynkowana, czy wraz z ociepleniem i tynkiem)? Co w przypadku późniejszego docieplania (20 cm) budynku stojącego już w granicy? Jakie elementy budynku mogą wystawać za granicę i o ile cm (np. okap)?"

Odpowiedź prawnika: Budowa w granicy

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jeżeli na sąsiedniej działce bezpośrednio przy granicy istnieje budynek jednorodzinny ze ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych albo wydano decyzję o pozwoleniu na budowę tak usytuowanego budynku, dopuszcza się sytuowanie ściany budynku bez otworów okiennych lub drzwiowych bezpośrednio przy tej granicy, przylegającej do istniejącej ściany,  pod warunkiem że jego część leżąca w pasie o szerokości 3 m wzdłuż granicy działki będzie miała długość i wysokość nie większe niż ma budynek istniejący lub projektowany na sąsiedniej działce budowlanej, 

Co prawda zgodnie z tym rozporządzeniem (§ 12 ust. 5) okapy i gzymsy nie mogą pomniejszać odległości od granicy działki budowlanej, więcej niż  1,5 m (chodzi tu także o części budynku takie jak balkony, galerie, tarasy, schody zewnętrzne, pochylnie i rampy) ale przepis ten odnosi się do sytuacji, gdy budynki sytuowane są w odległości 3 lub 4 m od granicy (czyli w typowych sytuacjach).

Ponadto należy uwzględnić przepisy prawa cywilnego o zakazie ingerencji w prawo własności nieruchomości, polegającej na przekroczeniu granicy zarówno przez elementy nad powierzchnią, jak i pod nią. Jeśli budynek miałby zostać ocieplony w przyszłości, należy przewidzieć taką potrzebę już na etapie projektowania budynku, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Na granicy powinien więc być usytuowany najdalszy element budynku.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika