Budowa w granicy

Pytanie:

Zgodnie z projektem i pozwoleniem na budowę wykonano budynek mieszkalny w granicy działki. Jaki element budynku powinien być w granicy (ława fundamentowa, zewnętrzna krawędź konstrukcji ściany, ściana otynkowana, czy wraz z ociepleniem i tynkiem)? Co w przypadku późniejszego docieplania (20 cm) budynku stojącego już w granicy? Jakie elementy budynku mogą wystawać za granicę i o ile cm (np. okap)?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jeżeli na sąsiedniej działce bezpośrednio przy granicy istnieje budynek jednorodzinny ze ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych albo wydano decyzję o pozwoleniu na budowę tak usytuowanego budynku, dopuszcza się sytuowanie ściany budynku bez otworów okiennych lub drzwiowych bezpośrednio przy tej granicy, przylegającej do istniejącej ściany,  pod warunkiem że jego część leżąca w pasie o szerokości 3 m wzdłuż granicy działki będzie miała długość i wysokość nie większe niż ma budynek istniejący lub projektowany na sąsiedniej działce budowlanej, 

Co prawda zgodnie z tym rozporządzeniem (§ 12 ust. 5) okapy i gzymsy nie mogą pomniejszać odległości od granicy działki budowlanej, więcej niż  1,5 m (chodzi tu także o części budynku takie jak balkony, galerie, tarasy, schody zewnętrzne, pochylnie i rampy) ale przepis ten odnosi się do sytuacji, gdy budynki sytuowane są w odległości 3 lub 4 m od granicy (czyli w typowych sytuacjach).

Ponadto należy uwzględnić przepisy prawa cywilnego o zakazie ingerencji w prawo własności nieruchomości, polegającej na przekroczeniu granicy zarówno przez elementy nad powierzchnią, jak i pod nią. Jeśli budynek miałby zostać ocieplony w przyszłości, należy przewidzieć taką potrzebę już na etapie projektowania budynku, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Na granicy powinien więc być usytuowany najdalszy element budynku.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY