e-prawnik.pl Porady prawne

Egzekucja gdy adres dłużnika jest nieznany

Pytanie:

Mam złożyć wniosek o ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego z wynagrodzenia za pracę, z rachunków bankowych. Jeśli nie wiem gdzie mieszka dłużnik, to gdzie powinnam złożyć taki wniosek?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Egzekucja gdy adres dłużnika jest nieznany

27.1.2004

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę oraz egzekucja z rachunków bankowych należy do komornika ogólnej właściwości dłużnika. Ogólną właściwość wyznacza miejsce zamieszania dłużnika, a więc powinna Pani złożyć wniosek egzekucyjny do komornika właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika. Kwestie te omawia artykuł Co zrobić, gdy nie znamy adresu dłużnika?

Jeżeli miejsce pobytu dłużnika nie jest znane, sąd ustanowi dla niego kuratora z urzędu, gdy egzekucja ma być wszczęta z urzędu, w innych zaś sprawach - na wniosek wierzyciela. Można żądać ustanowienia kuratora, gdy osoba mająca konkretny adres zamieszkania nie jest pod tym adresem znana, i mimo podjętych działań nie zdołano uzyskać żadnych wiadomości o miejscu pobytu dłużnika.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ