Emerytura wojskowa a praca za granicą

Pytanie:

"Czy emeryt wojskowy ma obowiązek powiadomienia WBE o pracy za granicą?"

Odpowiedź prawnika: Emerytura wojskowa a praca za granicą

Zgodnie z art. 40a ust. 1 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy oraz ich rodzin:

1. Osoba uprawniona do zaopatrzenia emerytalnego jest obowiązana zawiadomić wojskowy organ emerytalny o podjęciu działalności, o której mowa w art. 104 ust. 1-4 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o wysokości osiąganego z tego tytułu przychodu oraz o każdorazowej zmianie wysokości tego przychodu i innych okolicznościach powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń albo zmniejszenie ich wysokości.

Powyższy przepis odsyła do przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Zgodnie z art. 104 tej ustawy emerytura podlega zawieszeniu w razie osiągania przychodu z:

1) wykonywania działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego oraz

2) z tytułu pełnienia zawodowej służby wojskowej w Wojsku Polskim albo w Policji (Milicji Obywatelskiej), w Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego oraz Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (w organach bezpieczeństwa publicznego), w Straży Granicznej, w Służbie Więziennej, w Państwowej Straży Pożarnej, w Służbie Celnej, w Biurze Ochrony Rządu.

Jednocześnie, zgodnie z ust. 3 komentowanego artykułu:

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również do emerytów i rencistów osiągających przychód z tytułu działalności wykonywanej za granicą.

W konkluzji, należy jednoznacznie wskazać, że emeryt wojskowy ma bezwględny obowiązek zawiadomienia o zatrudnieniu za granicą.


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • JAREKPHUAVAE 2015-08-21 13:31:58

    W sytuacji emeryta "mundurowego" najkorzystniej podjąć się wykonywania własnej działalności gospodarczej, która nie podlega ubezpieczeniu społecznemu, a wyłacznie ubezpieczeniu zdrowotnemu. Niezależnie od wysokości osiągniętego dochodu emerytowi prowadzącemu własną działalność gospodarczą nie zostaną ani zawieszone ani wstrzymane (także częściowo)świadczenia emerytalne. Inaczej sytuacja się ma do rencisty.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika