Kolizja drogowa z dziką zwierzyną

Pytanie:

W ubiegłym tygodniu miałem wypadek spowodowany przez wejście na drogę dzika. Doszły do mnie pogłoski, że jeżeli droga nie jest oznakowana znakami informującymi o możliwości pojawienia się na niej dzikiej zwierzyny, to odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa na drodze spoczywa na kółkach łowieckich lub podobnych instytucjach. Samochód muszę naprawić z ubezpieczenia AC, czy więc istnieją jakieś przepisy, aby dochodzić roszczeń w stosunku do jakiś instytucji (tak jak jest to w przypadku uszkodzeń spowodowanych np. złą nawierzchnią drogi)?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W razie braku stosownego oznakowania odpowiedzialność ponosi (kolizja z dzikim zwierzęciem) zarządca drogi. Zgodnie bowiem z artykułem 20 ustawy o drogach publicznych do zarządcy drogi należy w szczególności utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą. Przez utrzymanie drogi natomiast należy rozumieć wykonywanie robót konserwacyjnych, porządkowych i innych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, w tym także odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej. W zakresie tych obowiązków jest więc także stosowne oznakowanie drogi, szczególnie w przypadku tego typu zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu. Tak więc jeżeli np. Pana wypadek miał miejsce na drodze gminnej, jej zarządcą jest wójt (burmistrz, prezydent miasta), a więc do niego należy zwrócić się z żądaniem zapłaty odszkodowania.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY