Koncesja na instalowanie systemów alarmowych

Pytanie:

"Zakładam firmę instalującą systemy alarmowe. Jakich koncesji i zezwoleń będę potrzebował? Gdzie zwrócić się o wydanie tych dokumentów?"

Odpowiedź prawnika: Koncesja na instalowanie systemów alarmowych

Dokonywanie zabezpieczeń technicznych, polegających na: 

  • montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia, oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach ich zainstalowania, 
  • montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacji, konserwacji, naprawach i awaryjnym otwieraniu w miejscach zainstalowania 

jest jednym ze sposobów ochrony osób i mienia. Na działalność w tej branży konieczne jest uzyskanie koncesji, określającej zakres i formy prowadzenia tych usług. Jednakże działalność ochrony osób i mienia wykonywana poprzez instalowanie zabezpieczeń technicznych nie wymaga koncesji, jeżeli  nie dotyczy obszarów, obiektów i urządzeń, dla których wojewodowie prowadzą ewidencję obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie, znajdujących się na terenie województwa.  

Jeżeli ochrona miałaby dotyczyć tych obszarów, koncesja jest potrzebna. Organem właściwym do udzielenia, odmowy udzielenia, ograniczenia zakresu działalności gospodarczej lub formy usług oraz cofania koncesji na działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (po zasięgnięciu opinii właściwego komendanta wojewódzkiego Policji). Zakładamy, że działalność ma być prowadzona jednoosobowo. Koncesję wydaje się wtedy na wniosek przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, jeżeli osoba ta posiada licencję pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia lub licencję pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika