Koszt testamentu notarialnego

Pytanie:

Ile kosztuje sporządzenie testamentu u notariusza? Czy wysokość majątku spadkowego (w tym przypadku mieszkanie własnościowe) ma wpływ na wysokość opłaty pobieranej przez notariusza?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Sporządzenie testamentu w formie aktu notarialnego jest najprawdopodobniej "najbezpieczniejszą" formą jego sporządzenia. Zgodnie z paragrafem 8 punkt 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.2004.148.1564 ze zm.) maksymalna stawka wynagrodzenia za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego: testament wynosi 50 zł, testament zawierający zapis, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku - 150 zł, odwołanie testamentu - 30 zł, są to ceny netto, do których należy doliczyć 22% VAT-u. Są to stawki maksymalne i żaden notariusz na terenie całego kraju nie może zarządać więcej. Testament może być sporządzony u każdego notariusza w kraju.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Anna mrozowicz

6.4.2015 19:53:16

Re: Koszt testamentu notarialnego

ile kosztuje sporządzenie testamentu u natariusza od czego zależy wysokość opłaty dla notariusza.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 6.6.2011

  Testament allograficzny, czyli jak sporządzić tzw. testament urzędowy?

  Testament allograficzny jest formą zwykłego testamentu, który sporządza się w obecności osoby pełniącej określone funkcje publiczne przez złożenie odpowiedniego oświadczenia zgodnie z wymogami (...)

 • 5.11.2004

  Jaką rolę w postępowaniu spadkowym pełni wykonawca testamentu?

  Powoływanie wykonawcy testamentu nie jest w Polsce częstą praktyką, niemniej ustawodawca zdecydował się tę instytucje unormować w przepisach prawa spadkowego. Zasadniczym celem powołania wykonawcy (...)

 • 29.2.2012

  Sposoby odwołania testamentu

  Testament jest czynnością prawną, która wywołuje przewidziane prawem skutki dopiero z chwilą śmieci osoby dokonującej tej czynności. Stąd dopuszczalność odwołania testamentu przez spadkodawcę (...)

 • 15.11.2016

  Dziedziczenie spadku przez rodzeństwo spadkodawcy

  Powołanie do spadku może wynikać z testamentu lub z mocy samego prawa. W przypadku dziedziczenia testamentowego wola spadkodawcy wynika z samego testamentu. Natomiast jeżeli nie zachodzi sytuacja dziedziczenia (...)

 • 27.1.2016

  Jak sporządzić ważny testament? Kilka uwag o formie

  Rola testamentów w życiu społecznym, zwłaszcza ze względu na funkcję regulującą stosunki majątkowe, jest nie do przeceniania, dlatego ważkim problemem dla ustawodawcy pozostaje określenie (...)