Testament

Dziedziczenie przez pasierba

Dziedziczenie przez pasierba

Mój obecny mąż nie jest ojcem mojego syna. Chciałabym jednak - żeby na wypadek śmierci mojego męża .. dziedziczył on tak samo jak pozostałe dzieci (tzn. - jedno dziecko które nie jest naszym (...)

Podstawy wydziedziczenia

Podstawy wydziedziczenia

Czy spadkodawca może \"dowolnie\" wydziedziczyć w testamencie spadkobiercę, który pozostaje z nim w pierwszym stopniu pokrewieństwa, a jeśli tak to na jakich warunkach? Czy osoba wydziedziczona o (...)

Testament własnoręczny

Testament własnoręczny

Napisałem testament w którym typuję syna,córkę oraz narzeczoną jako spadkobiercę po sprzedaży nieruchomości jakie posiadam. Wyszczególniam każdemu z osobna co ma otrzymać lecz wykonawcą testamentu (...)

Sposób sporządzenia testamentu

Sposób sporządzenia testamentu

W jaki sposób powinien zostać sporządzony testament w formie aktu notarialnego?

Elementy aktu notarialnego, którego treścią jest testament spadkodawcy

Elementy aktu notarialnego, którego treścią jest testament spadkodawcy

Jakie elementy powinien zawierać akt notarialny, którego treścią jest testament spadkodawcy?

Powołanie się na błąd przy sporządzaniu testamentu przez spadkodawcę

Powołanie się na błąd przy sporządzaniu testamentu przez spadkodawcę

Czy możliwe jest powołanie się na błąd przy sporządzaniu testamentu przez spadkodawcę?

Zapis a powołanie do dziedziczenia

Zapis a powołanie do dziedziczenia

Czy w wyniku dokonania zapisu może dojść do powołania do dziedziczenia w części lub w całości majątku spadkowego?

Szczególne wymogi, co do sposobu określenia spadkobiercy testamentowego

Szczególne wymogi, co do sposobu określenia spadkobiercy testamentowego

Czy istnieją jakieś szczególne wymogi, co do sposobu określenia spadkobiercy testamentowego?

Konsekwencje nieprecyzyjnego określenia spadkobiercy

Konsekwencje nieprecyzyjnego określenia spadkobiercy

Jakie będą konsekwencje nieprecyzyjnego określenia w testamencie osoby, która odziedziczy spadek po spadkodawcy?

Prawidłowe określenie spadkobiercy w testamencie

Prawidłowe określenie spadkobiercy w testamencie

Jak prawidłowo określić w testamencie przyszłego spadkobiercę, by sąd nie miał wątpliwości kto nim jest?

Brak zgody na dziedziczenie testamentowe

Brak zgody na dziedziczenie testamentowe

Czy spadkobierca wskazany w testamencie może nie zgodzić się na dziedziczenie?

Przyczyny wydziedziczenia

Przyczyny wydziedziczenia

Jakie są podstawy wydziedziczenia?

Instytucja wydziedziczenia

Instytucja wydziedziczenia

Na czym polega wydziedziczenie?

Tryb postępowania do stwierdzania nieważności testamentu

Tryb postępowania do stwierdzania nieważności testamentu

W jakim postępowaniu należy dochodzić stwierdzenia nieważności testamentu?

Powództwo o unieważnienie testamentu

Powództwo o unieważnienie testamentu

W jakich ramach czasowych można wnieść powództwo o unieważnienie testamentu?

Choroba psychiczna a możliwość sporządzenia testamentu

Choroba psychiczna a możliwość sporządzenia testamentu

W jaki sposób unieważnić testament sporządzony przez osobę chorą psychicznie?

Sporządzenie testamentu przez małoletniego

Sporządzenie testamentu przez małoletniego

Czy możliwe jest sporządzenie testamentu przez małoletniego?

Wady testamentu skutkujące nieważnością

Wady testamentu skutkujące nieważnością

Jakie inne wady poza niedochowaniem formy skutkują nieważnością testamentu?

Świadkowie testamentu własnoręcznego

Świadkowie testamentu własnoręcznego

Czy do sporządzenia ważnego testamentu własnoręcznego wymagane jest spisanie go przy świadkach?

Brak daty na testamencie własnoręcznym

Brak daty na testamencie własnoręcznym

Jakie skutki pociąga za sobą brak daty na testamencie własnoręcznym?

Ważność testamentu zwykłego

Ważność testamentu zwykłego

Jakie są wymogi ważności testamentu zwykłego?

Formy testamentu zwykłego

Formy testamentu zwykłego

Jakie są w prawie polskim dopuszczalne formy testamentu zwykłego?

Nieutrzymywanie kontaktów rodzinnych ze spadkodawcą a możliwość wydziedziczenia

Nieutrzymywanie kontaktów rodzinnych ze spadkodawcą a możliwość wydziedziczenia

Czy nieutrzymywanie kontaktów rodzinnych ze spadkodawcą uprawnia go do wydziedziczenia zstępnego?

Instytucja wydziedziczenia

Instytucja wydziedziczenia

W jakich wypadkach można wydziedziczyć spadkobiercę ustawowego?

Wydziedziczenie a testament negatywny

Wydziedziczenie a testament negatywny

Jaka jest różnica między wydziedziczeniem a pominięciem kogoś w testamencie?

Sporządzenie testamentu - wielość testamentów

Sporządzenie testamentu - wielość testamentów

Sporządziłem testament, czy mogę sporządzić także drugi, na wszelki wypadek?

Wykonawca testamentu

Wykonawca testamentu

Jakie obowiązki ma wykonawca testamentu?

Odwołanie testamentu

Odwołanie testamentu

Czy możliwe jest odwołanie testamentu?

Zobowiązanie do przekazania spadku innej osobie

Zobowiązanie do przekazania spadku innej osobie

Czy można zobowiązać spadkobiercę do pozostawienia otrzymanego spadku innej osobie?

Sposoby zmiany testamentu

Sposoby zmiany testamentu

W jaki sposób testator może zmienić sporządzony przez siebie testament?

Zrzeczenie się prawa do odwołania testamentu

Zrzeczenie się prawa do odwołania testamentu

Czy testator może zrzec się prawa do odwołania testamentu?

Odwołanie testamentu

Odwołanie testamentu

Czy osoba, która sporządziła testament może go odwołać?

Testament wspólny obojga małżonków

Testament wspólny obojga małżonków

Czy małżonkowie mogą sporządzić testament obejmujący ich wspólne rozrządzenia majątkiem?

Błędne oznaczenie miejsca zamieszkania spadkodawcy

Błędne oznaczenie miejsca zamieszkania spadkodawcy

Witam. Moja babcia zostawiła po sobie testament w formie aktu notarialnego. Niestety w jego treści błędnie zostało oznaczone jej miejsce zamieszkania, jednak prawidłowo oznaczono numer PESEL. Czy (...)

Uwzględnianie zapisów i poleceń przy obliczaniu zachowku

Uwzględnianie zapisów i poleceń przy obliczaniu zachowku

Czy przy obliczaniu zachowku uwzględniania się zapisy i polecenia?

Obowiązywanie zasady swobody testowania

Obowiązywanie zasady swobody testowania

Co oznacza obowiązywanie zasady swobody testowania?

Rozrządzenie majątkiem na wypadek śmierci

Rozrządzenie majątkiem na wypadek śmierci

W jaki sposób można rozrządzić posiadanym majątkiem na wypadek śmierci?

Nieważność testamentu

Nieważność testamentu

W jakich sytuacjach można mówić o nieważności testamentu?

Ważność testamentu holograficznego

Ważność testamentu holograficznego

Moja siostra sporządziła testament pisemny w obecności dwóch świadków. Spisała go ręcznie i także podpisała, niestety świadkowie tego nie zrobili. Czy testament jest ważny?

Testament negatywny

Testament negatywny

Co to jest testament negatywny?

Testament sporządzony pod wpływem błędu

Testament sporządzony pod wpływem błędu

Czy testament sporządzony pod wpływem błędu jest ważny?

Testament a podpis

Testament a podpis

Czy brak podpisu lub podpis w innym miejscu niż pod testamentem ma jakieś znaczenie w kwestii ważności całego testamentu?

Zaginiony testament

Zaginiony testament

Czy można dziedziczyć na podstawie zaginionego testamentu?

Powołanie spadkobierców w testamencie

Powołanie spadkobierców w testamencie

Czy spadkodawca może powołać kilku spadkobierców do swojego majątku?

Zaginiony testament - zeznania świadków

Zaginiony testament - zeznania świadków

Czy można odtworzyć zaginiony, spisany testament poprzez zeznania świadków?

Testament ustny

Testament ustny

Czym charakteryzuje się testament ustny?

Zaginięcie i odtworzenie testamentu

Zaginięcie i odtworzenie testamentu

Testamenty mojej mamy i taty zaginęły, czy mogę zrobić coś w tej sytuacji by je odtworzyć?

Testament holograficzny

Testament holograficzny

Co to jest testament holograficzny?

Rodzaje testamentów

Rodzaje testamentów

Jakie można wyróżnić rodzaje testamentów?

Testament sporządzony pod wpływem groźby

Testament sporządzony pod wpływem groźby

Czy testament sporządzony pod wpływem groźby jest ważny?

1

2

3

4

5

...

6

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne