Nieutrzymywanie kontaktów rodzinnych ze spadkodawcą a możliwość wydziedziczenia

Pytanie:

"Czy nieutrzymywanie kontaktów rodzinnych ze spadkodawcą uprawnia go do wydziedziczenia zstępnego?"

Odpowiedź prawnika: Nieutrzymywanie kontaktów rodzinnych ze spadkodawcą a możliwość wydziedziczenia

Należy rozważyć, czy takie zachowanie jest wystarczające, aby można było dokonać wydziedziczenia. W wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 października 2009 r. (VI ACa 448/2009) skład orzekający stwierdził: „Zachowanie uprawnionej do zachowku, mimo ograniczonych kontaktów rodzinnych, nie wyczerpywało w dacie sporządzenia testamentu wymogów uporczywego niedopełniania obowiązków wobec spadkodawcy”. W uzasadnieniu do tego orzeczenia wskazano, że co prawda pomiędzy spadkodawcą, a wydziedziczoną kontakty zostały zerwane, jednakże nie było to spowodowane wyłącznie niewłaściwym działaniem wydziedziczonej, lecz wynikło z konfliktu wywołanego przez obie strony. Żadna z nich nie dążyła do pogodzenia się, a wrogość była obustronna. Dlatego też, zdaniem sądu, nie mogło to być podstawą do wydziedziczenia. W wyroku Sądu Najwyższego -Izba Cywilna z dnia 7 listopada 2002 r. (II CKN 1397/2000) wskazano, że: „W pojęciu >zaniedbywanie wobec spadkodawcy obowiązków rodzinnych< mieści się również takie zachowanie, które prowadzi do faktycznego zerwania kontaktów rodzinnych i ustania więzi uczuciowej, normalnej w stosunkach rodzinnych”. W innym orzeczeniu po raz kolejny podkreślono, iż: „Długotrwałe niedopełnienie względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych musi być spowodowane okolicznościami, które leżą po stronie spadkobiercy.” – tak wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 listopada 2007 r., VI ACa 768/2007. Wydziedziczenie musi nastąpić poprzez testament.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • beata 2015-06-17 13:33:49

    znam przypadekk gdzie zostawiono ,ojca po udarze mózgowym ,który potrzebował opieki osoby drugiej,nikogo nie było przez 8 lat ,po śmierci odnalezli się wszyscy ,nawet syn uzależniony od alkoholu.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika