Tryb postępowania do stwierdzania nieważności testamentu

Pytanie:

W jakim postępowaniu należy dochodzić stwierdzenia nieważności testamentu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Nieważność testamentu zwykle stwierdza się w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku lub w postępowaniu mającym na celu uchylenie lub zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Są to postępowania nieprocesowe. Nie jest jednak wykluczona dopuszczalność stwierdzenia nieważności testamentu w postępowaniu procesowym o ustalenie nieważności testamentu, w sytuacji, gdy interes prawny powoda, dochodzącego unieważnienia testamentu, nie może być zaspokojony w żadnym z wymienionych wyżej postępowań z zakresu prawa spadkowego (zasada prawna wynikająca z uchwały SN z dnia 30 grudnia 1968, sygn. III CZP 103/68). Sądem właściwym jest sąd spadku, czyli sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: