Testament własnoręczny

Pytanie:

"Napisałem testament w którym typuję syna,córkę oraz narzeczoną jako spadkobiercę po sprzedaży nieruchomości jakie posiadam. Wyszczególniam każdemu z osobna co ma otrzymać lecz wykonawcą testamentu czynię mojego syna. Nadmienię iż testament nie jest notarialnie sporządzony.Czy po złożeniu przez syna stosownych dokumentów w sądzie (akty urodzenia spadkobierców, oryginał testamentu, akt zgonu) taki testament będzie ważny?"

Odpowiedź prawnika: Testament własnoręczny

Zgodnie z art. 949 1 kodeksu cywilnego spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą (testament własnoręczny). Testament może też (ale nie musi) być sporządzony w formie aktu notarialnego.

Jak zauważa E. Skowrońska-Bocian w swoim komentarzu do k.c. („Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga czwarta. Spadki.”, Warszawa 2009), praktyka wskazuje, że taki testament należy do dokumentów o zagrożonej autentyczności. W razie powstania wątpliwości co do autentyczności testamentu holograficznego, sąd powinien powołać biegłego pismoznawcę. Może się zdarzyć, że prawidłowo sporządzony testament ulegnie przypadkowemu zniszczeniu lub zaginie. W takich sytuacjach sąd spadku ustala na podstawie wszelkich środków dowodowych fakt sporządzenia testamentu w przepisanej prawem formie oraz jego treść. Ustalenie takie stanowi przesłankę określenia kręgu spadkobierców w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku oraz w postępowaniu o uchylenie lub zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

Jeżeli testament będzie ważny i nie zajdą inne okoliczności określone w k.c. na jego postawie sąd stwierdzi nabycie spadku przez spadkobierców (patrz art. 1025 k.c.). Złożenie dokumentów, o których mowa nie jest przesłanką ważności testamentu, lecz będzie konieczne w celach dowodowych.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika