Zapis testamentowy pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu

Pytanie:

Czy przepisy Kodeksu cywilnego dopuszczają możliwość uczynienia zapisu testamentowego pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Istotna jest tutaj treść art. 975 Kodeksu cywilnego, na mocy którego zapis może być uczyniony pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu. Jednakże warunek sprzeczny z ustawą lub zasadami współżycia społecznego, będzie - zgodnie z art. 94 k.c. - uważany za niezastrzeżony, gdy jest rozwiązujący (skutki powołania ustają z chwilą jego ziszczenia) - warunek taki natomiast spowoduje nieważność dokonanego zapisu, gdy jest zawieszający (skutki powołania powstają z chwilą jego ziszczenia). Ustawa nie wprowadza konstrukcji takiej, jak przy powołaniu spadkobiercy (gdzie warunek lub termin uważany jest za nieistniejący a w określonych wypadkach pociąga za sobą nieważność całego powołania testamentowego – 962 k.c.).. Te same zasady znajdą zastosowanie do terminów końcowego i początkowego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 20.10.2016

  Odrzucenie spadku - Kiedy można i jak odrzucić spadek?

  Jeżeli zostanie złożone oświadczenie o odrzuceniu spadku przez spadkobiercę, to od tego momentu traci on prawa i obowiązki wchodzące w skład spadku. Jest traktowany tak, jakby nie dożył otwarcia (...)

 • 4.6.2017

  Zapis windykacyjny - czyli można już zapisać konkretną rzecz konkretnej osobie

  Zapis windykacyjny polega na tym, że w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca może postanowić, że oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku. Zapis (...)

 • 26.5.2010

  Zapis i polecenie w testamencie

  Zapis to rozrządzenie testamentowe, w wyniku którego na spadkobiercę lub zapisobiercę nakładany jest obowiązek spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz innej oznaczonej osoby (...)

 • 23.4.2012

  Sprzedaż na próbę

  Umowa sprzedaży, to umowa, na podstawie której sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu ją, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy (...)

 • 14.9.2011

  Nowe prawo - zapis windykacyjny i dłuższy czas na dochodzenie zachowku

  Zapis windykacyjny oraz wydłużenie czasu na dochodzenie zachowku to jedne z wielu zmian wprowadzonych nowelizacją Kodeksu cywilnego, która wejdzie w życie już w 23 października 2011 roku. (...)