Testament wspólny obojga małżonków

Pytanie:

Czy małżonkowie mogą sporządzić testament obejmujący ich wspólne rozrządzenia majątkiem?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Kodeks cywilny stanowi:
Art. 942. Testament może zawierać rozrządzenia tylko jednego spadkodawcy.
Z przytoczonego przepisu wynika zakaz sporządzania testamentów wspólnych, a zatem takich, które obejmowałyby wspólne rozrządzenia kilku osób. Jak pisze E. Niezbecka: zakaz ten polega na niedopuszczalności połączenia oświadczeń ostatniej woli dwóch lub więcej osób w jednym dokumencie (S. Wójcik (w:) System prawa cywilnego, t. IV, s. 190). Bezwzględnie nieważny będzie więc testament własnoręczny i testament notarialny sporządzony przez dwie osoby i przez nie podpisany1. Zakaz ten wynika między innymi ze stworzenia gwarancji swobodnego i nieskrępowanego wyrażania woli, w tym też i jej odwoływania. Gwarancji takiej upatruje się właśnie w dyspozycji art. 942 Kc., który nakazuje ażeby testament obejmował oświadczenie woli tylko jednej osoby, co powinno wyeliminować sytuacje, kiedy testament byłby sporządzany pod jakimkolwiek naciskiem.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: