Testament na rzecz wnuków

Pytanie:

"Czy babcia i dziadek, którzy są właścicielami dwóch działek mogą zapisać w testamencie wnukowi w wieku 10 lat lub wnuczce w wieku 16 lat, a wydziedziczyć dwóch synów i innych wnuków? Jaki w testamencie powinien pojawić się zapis?"

Odpowiedź prawnika: Testament na rzecz wnuków

Jeżeli dziadkowie chcą, by właścicielami nieruchomości stały się ich wnuki, a nie dzieci, to powinni po prostu spisać testament. Może to być testament własnoręczny, notarialny lub urzędowy. Należy pamiętać, że babcia i dziadek nie mogą spisać wspólnego testamentu, gdyż taki w polskim prawie jest niedopuszczalny. W testamencie należy napisać, iż powołuje się do spadku wnuka X (lub wnuczkę Y). Wnuki będą spadkobiercami i odziedziczą cały majątek dziadków. Warto jednak pamiętać, że małżonek, zstępni i rodzice spadkodawcy mają prawo do zachowku. Wnuki będą więc musiały zapłacić zstępnym, którzy dziedziczyliby w razie spadkobrania ustawowego, określoną sumę pieniężną. Jeśli natomiast dziadkowie chcą, by ich dzieci zupełnie nic nie otrzymały z ich majątku, to należy te dzieci wydziedziczyć. Wydziedziczenie oznacza w polskim prawie pozbawienie prawa do zachowku. Wydziedziczenie jest możliwe tylko z określonych prawem przyczyn. Dla ważności wydziedziczenia konieczne jest, by przyczyna wydziedziczenia wynikała jasno z treści testamentu. Nieskuteczne będzie zatem postanowienie testamentu, w którym testator wydziedzicza uprawnionego do zachowku, ale nie przywołuje okoliczności uzasadniających jego decyzję (np. pisze jedynie „Wydziedziczam mego syna Piotra”). Spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku, jeżeli uprawniony do zachowku:

wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Postępowanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego może np. oznaczać, iż spadkobierca uczynił sobie z popełniania przestępstw stałe źródło dochodów, odurza się alkoholem albo narkotykami, a spadkodawca nie aprobuje takiego postępowania. Zachowanie spadkobiercy musi być uporczywe, a zatem wykazywać się także pewną długotrwałością.

dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci. Wydziedziczenie z powyższego powodu dotyczy zwłaszcza popełnienia przestępstw wymienionych w kodeksie karnym.

uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych. Tytułem przykładu można tu przywołać zachowanie spadkobiercy, który uchyla się od kontaktów ze spadkodawcą albo od opieki nad nim.

Jeżeli żadna z powyższych przyczyn nie zachodzi, wydziedziczenie będzie nieważne. Na naszych stronach znajdują się wzory obu testamentów Testament własnoręczny (3)

 Testament własnoręczny z wydziedziczeniem


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • dorota 2014-01-10 09:56:10

    czy moge zrobic testamet w domu pisany recznie muszą mic 2 swiatków na tym papiesze


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika