Niezgodność konta z danymi adresata przelewu

Pytanie:

"Chciałbym się dowiedzieć, co prawo bankowe mówi o przelewach na konto, które nie są własnością osoby wskazanej imiennie na przelewie, tzn. dokonałem przelewu na konto osoby o nr konta XXX, z danymi osobowymi DDD Natomiast właścicielem konta XXX, nie jest osoba o podanych przeze mnie w przelewie danymi osobowymi DDD. Naturalnym moim domysłem jest, że pieniądze powinny do mnie wrócić, ale czy prawnie tez tak jest?"

Odpowiedź prawnika: Niezgodność konta z danymi adresata przelewu

Zgodnie z prawem bankowym polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Bank wykonuje dyspozycję dłużnika w sposób przewidziany w umowie rachunku bankowego.

W większości umów zawieranych z bankiem znajdują się postanowienia, że wykonując dyspozycję klienta, bank kieruje się tylko numerem rachunku bankowego, a nie danymi osobowymi wskazanymi w przelewie, a odpowiedzialnym za właściwe oznaczenie adresata przelewu jest klient banku, który takiego przelewu dokonuje. Jeżeli tak jest i w Pana przypadku to nie jest koniecznym aby numer rachunku zgadzał się z danymi osoby wskazanej na blankiecie, dlatego też na blankietach widnieje napis nie właściciel rachunku, lecz odbiorca przelewu. Ułatwia to obrót, gdyż np. na konto należące do A można przelać pieniądze dla osoby B znanej A, i właśnie osoba A przekaże te pieniądze osobie B.

W opisanym jednak przypadku mamy do czynienia z błędem, z przelewem na niewłaściwe konto. Bank nie ma prawa automatycznie zabrać pieniędzy z rachunku danej osoby. Należałoby więc jak najszybciej skontaktować z bankiem odbiorcy w celu na czyją rzecz wysłane zostały pieniądze. Następnie należy wezwać osobę bezpodstawnie wzbogaconą do zwrotu środków, które wpłynęły na jej konto.


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika