Prawo bankowe: Rachunki i rozliczenia - Porady prawne

Czy mogę zrezygnować ze współwłasności konta bankowego bez zgody drugiego współwłaściciela?

Czy mogę zrezygnować ze współwłasności konta bankowego bez zgody drugiego współwłaściciela?

Zajęcie rachunku bankowego

Art. 54. ustawy Prawo bankowe ustanawia kwotę wolną od zajęcia. Przyjmując, że przepis dotyczy jednej kwoty na wszystkich rachunkach dłużnika we wszystkich bankach do kogo w zasadzie jest adresowany (...)

Rachunki bankowe dla nierezydentów

W regulaminach banków z którymi miałem do czynienia znajdują się zapisy o tym, że jedynie osoby mieszkające w Polsce mogą otwierać rachunki.Czy taki zapis jest zgodny z polskim prawem a jeśli (...)

Elementy umowy rachunku bankowego

Jakie elementy winny znaleźć się w umowie rachunku bankowego?

Wypłata z rachunku bankowego w przypadku śmierci jego posiadacza

W jakich wypadkach bank może dokonywać wypłat z rachunku, jeżeli jego posiadacz zmarł?

Dyspozycja rachunkiem bankowym na wypadek śmierci

Czytałem o bankowej dyspozycji na wypadek śmierci; nie wchodzi ona w skład masy spadkowej i jest ograniczona do 20-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Czy limit dotyczy wszystkich (...)

Dysponowanie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku bankowym

Czy posiadacz rachunku bankowego jest w jakikolwiek sposób ograniczony w sposobie dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku?

Zgubienie bankowej karty płatniczej

Proszę o pomoc. Zgubiłam moją kartę płatniczą. Zawiadomiłam już o tym bank. Czy mogę zostać obciążona operacjami, które wykona tą kartą złodziej?

Zawarcie umowy o założenie rachunku bankowego

W jaki sposób powinno wyglądać zawarcie umowy o założenie rachunku bankowego?

Przedawnienie roszczenia wynikającego ze stosunku rachunku bankowego?

Z jakim okresem przedawni się moje roszczenie, wynikające z założonego w banku rachunku?

Dysponowanie środkami zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym

Czy każdy ze współposiadaczy rachunku bankowego może samodzielnie dysponować środkami zgromadzonymi na tym rachunku? Czy zawsze udziały w tych środkach są równe?

Dziedziczenie środków na rachunku bankowym

Dla uzyskania faktycznie wyższej gwarancji BFG niektórzy decydują się na zakładanie lokat wspólnych na wyższą niż 100 tys. euro kwotę nawet wtedy, gdy środki należą tylko do jednego posiadacza. (...)

Pomyłka banku a odpowiedzialność klienta

Z bankiem została zawarta umowa o kartę kredytową. Bank nie umieścił na wyciągu transakcji, która powinna się tam znaleźć (pomyłka/błąd w bazie danych na korzyść klienta). Jeśli bank w (...)

Biuro rachunkowe bez certyfikatu

Prowadzę biuro rachunkowe (KPiR , vat, pracownicy). Obecnie żona chce otworzyć biuro rachunkowe , ale nie ma certyfikatu. Aby miała 3-letnią praktykę na księgach rachunkowych (wykształcenie ma (...)

Konstrukcja prawna usługi bankowej escrow

Zawieram transakcję podwyższonego ryzyka z kontrahentem. Chciałbym się przed tym zabezpieczyć i rozliczyć sprawę w ratach w czasie, który pozwoli na zorientowanie się, czy przedmiot transakcji (...)

Próba wyłudzenia przez bank

Dostałem od Banku pismo, że zalegam prawie 3000PLN tytułem opłat za prowadzenie rachunku od roku 2004, który wydawało mi się że już dawno zamknąłem. Sprawdziłem w dokumentach i okazało się, (...)

Rachunek bankowy wspólny

Z tego co się orientuję to założenie wspólnej lokaty bankowej pozwala niejako na podniesienie gwarancji udzielanej przez BFG (poprzez fakt, że limit liczony jest dla jednej osoby i wszystkich jej (...)

Zwrot kosztów pogrzebu przez bank

Zmarły mąż pozostawił lokatę bankową na kwotę 15 tys.zł. Okazało się, że nie upoważnił do tych pieniędzy nikogo. Po wizycie w banku okazało się, że można skorzystać z tych pieniędzy (...)

Zajęcie konta bankowego a emerytura

Na konto bankowe wpływają wyłącznie środki w wysokości 1700 zł z tytułu emerytury. Komornik chce zająć konto bankowe. Zgodnie z art. 54 Prawa bankowego teoretycznie środki zgromadzone są wolne (...)

Wymagalność roszczenia z umowy rachunku bankowego

Bank pozwał osobę do sądu za niezapłacenie należności wynikających z umowy rachunku bankowego. Okres przedawnienia, jak wiadomo, wynosi 2 lata. Regulamin konta stanowi że wymagalność kwoty staje (...)

Przedawnienie roszczeń z debetu bankowego

Moja znajoma miała konto na którym jest niedozwolone saldo debetowe. Debet ten powstał 11 czerwca 2005 r. Bank wezwał znajomą do zapłaty kilka dni po stwierdzeniu niedoboru na koncie, jednak znajoma (...)

Przedawnienie opłat za prowadzenie rachunku

Kilka lat temu (w 2000 r) zostały uruchomione w jednym banku 2 rachunki: firmowy i osobisty. W trakcie ich prowadzenia nie były na nich dokonywane żadne operacje z mojej strony (wpłaty, wypłaty, przelewy (...)

Bankowy Fundusz Gwarancyjny - ochrona lokat

Posiadam 3 lokaty po 3 000- zł w trzech różnych bankach (A,B,C). Czy w przypadku upadłości trzech różnych banków (A,B,C) w/w lokaty są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w 100 %?

Składki na ZUS z prywatnego konta

Składki na ZUS dotyczące prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej wpłacam z prywatnego (nie firmowego) konta bankowego. Czy grozi mi coś za to?

Zajęcie wspólnego rachunku bankowego

Bieżący rachunek bankowy założony został dla spółki cywilnej przez jej trzech wspólników (osoby fizyczne). Jeden ze wspólników, mający 10% udziałów w spółce, otrzymał zajęcie rachunku (...)

Reprezentacja w spółce jawnej

W spółce jawnej jest dwóch wspólników. Czy po podpisaniu umowy spółki rejestrację w KRS, a także w urzędzie skarbowym oraz w urzędzie statystycznym oraz konto bankowe może być założone przez (...)

Upoważnienie do konta bankowego od umierającego

Właściciel konta jest nieprzytomny, w stanie agonalnym, niezdolny do czynności prawnych. Pracownicy banku wiedzą o tym. Pojawia się pełnomocnik, który chce zakończyć procedurę złożenia pełnomocnictwa, (...)

Dziedziczenie środków z rachunku wspólnego

Pracownica ma (miała?) ze zmarłą siostrą matki wspólne konto bankowe, na którym w listopadzie br. kończy się lokata terminowa. Jeśli w listopadzie pracownica pobierze z tego konta pieniądze, (...)

Niezgodność konta z danymi adresata przelewu

Chciałbym się dowiedzieć, co prawo bankowe mówi o przelewach na konto, które nie są własnością osoby wskazanej imiennie na przelewie, tzn. dokonałem przelewu na konto osoby o nr konta XXX, z (...)

Nagrania z kamery przy bankomacie

Jestem posiadaczem karty płatniczej, lecz niestety karta moja została skradziona i dostała się w ręce osoby, która przez okres kilku miesięcy dokonywała wypłat dużych kwot, z bankomatów, o czym (...)

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika