Rachunki i rozliczenia porady prawne

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Czy mogę zrezygnować ze współwłasności konta bankowego bez zgody drugiego współwłaściciela?

  Czy mogę zrezygnować ze współwłasności konta bankowego bez zgody drugiego współwłaściciela?

 • Zajęcie rachunku bankowego

  Art. 54. ustawy Prawo bankowe ustanawia kwotę wolną od zajęcia. Przyjmując, że przepis dotyczy jednej kwoty na wszystkich rachunkach dłużnika we wszystkich bankach do kogo w zasadzie jest adresowany (...)

 • Rachunki bankowe dla nierezydentów

  W regulaminach banków z którymi miałem do czynienia znajdują się zapisy o tym, że jedynie osoby mieszkające w Polsce mogą otwierać rachunki.Czy taki zapis jest zgodny z polskim prawem a jeśli (...)

 • Elementy umowy rachunku bankowego

  Jakie elementy winny znaleźć się w umowie rachunku bankowego?

 • Wypłata z rachunku bankowego w przypadku śmierci jego posiadacza

  W jakich wypadkach bank może dokonywać wypłat z rachunku, jeżeli jego posiadacz zmarł?

 • Dyspozycja rachunkiem bankowym na wypadek śmierci

  Czytałem o bankowej dyspozycji na wypadek śmierci; nie wchodzi ona w skład masy spadkowej i jest ograniczona do 20-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Czy limit dotyczy wszystkich (...)

 • Dysponowanie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku bankowym

  Czy posiadacz rachunku bankowego jest w jakikolwiek sposób ograniczony w sposobie dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku?

 • Zgubienie bankowej karty płatniczej

  Proszę o pomoc. Zgubiłam moją kartę płatniczą. Zawiadomiłam już o tym bank. Czy mogę zostać obciążona operacjami, które wykona tą kartą złodziej?

 • Zawarcie umowy o założenie rachunku bankowego

  W jaki sposób powinno wyglądać zawarcie umowy o założenie rachunku bankowego?

 • Przedawnienie roszczenia wynikającego ze stosunku rachunku bankowego?

  Z jakim okresem przedawni się moje roszczenie, wynikające z założonego w banku rachunku?

 • Dysponowanie środkami zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym

  Czy każdy ze współposiadaczy rachunku bankowego może samodzielnie dysponować środkami zgromadzonymi na tym rachunku? Czy zawsze udziały w tych środkach są równe?

 • Dziedziczenie środków na rachunku bankowym

  Dla uzyskania faktycznie wyższej gwarancji BFG niektórzy decydują się na zakładanie lokat wspólnych na wyższą niż 100 tys. euro kwotę nawet wtedy, gdy środki należą tylko do jednego posiadacza. (...)

 • Pomyłka banku a odpowiedzialność klienta

  Z bankiem została zawarta umowa o kartę kredytową. Bank nie umieścił na wyciągu transakcji, która powinna się tam znaleźć (pomyłka/błąd w bazie danych na korzyść klienta). Jeśli bank w (...)

 • Biuro rachunkowe bez certyfikatu

  Prowadzę biuro rachunkowe (KPiR , vat, pracownicy). Obecnie żona chce otworzyć biuro rachunkowe , ale nie ma certyfikatu. Aby miała 3-letnią praktykę na księgach rachunkowych (wykształcenie ma (...)

 • Konstrukcja prawna usługi bankowej escrow

  Zawieram transakcję podwyższonego ryzyka z kontrahentem. Chciałbym się przed tym zabezpieczyć i rozliczyć sprawę w ratach w czasie, który pozwoli na zorientowanie się, czy przedmiot transakcji (...)

 • Próba wyłudzenia przez bank

  Dostałem od Banku pismo, że zalegam prawie 3000PLN tytułem opłat za prowadzenie rachunku od roku 2004, który wydawało mi się że już dawno zamknąłem. Sprawdziłem w dokumentach i okazało się, (...)

 • Rachunek bankowy wspólny

  Z tego co się orientuję to założenie wspólnej lokaty bankowej pozwala niejako na podniesienie gwarancji udzielanej przez BFG (poprzez fakt, że limit liczony jest dla jednej osoby i wszystkich jej (...)

 • Zwrot kosztów pogrzebu przez bank

  Zmarły mąż pozostawił lokatę bankową na kwotę 15 tys.zł. Okazało się, że nie upoważnił do tych pieniędzy nikogo. Po wizycie w banku okazało się, że można skorzystać z tych pieniędzy (...)

 • Zajęcie konta bankowego a emerytura

  Na konto bankowe wpływają wyłącznie środki w wysokości 1700 zł z tytułu emerytury. Komornik chce zająć konto bankowe. Zgodnie z art. 54 Prawa bankowego teoretycznie środki zgromadzone są wolne (...)

 • Wymagalność roszczenia z umowy rachunku bankowego

  Bank pozwał osobę do sądu za niezapłacenie należności wynikających z umowy rachunku bankowego. Okres przedawnienia, jak wiadomo, wynosi 2 lata. Regulamin konta stanowi że wymagalność kwoty staje (...)

 • Przedawnienie roszczeń z debetu bankowego

  Moja znajoma miała konto na którym jest niedozwolone saldo debetowe. Debet ten powstał 11 czerwca 2005 r. Bank wezwał znajomą do zapłaty kilka dni po stwierdzeniu niedoboru na koncie, jednak znajoma (...)

 • Przedawnienie opłat za prowadzenie rachunku

  Kilka lat temu (w 2000 r) zostały uruchomione w jednym banku 2 rachunki: firmowy i osobisty. W trakcie ich prowadzenia nie były na nich dokonywane żadne operacje z mojej strony (wpłaty, wypłaty, przelewy (...)

 • Bankowy Fundusz Gwarancyjny - ochrona lokat

  Posiadam 3 lokaty po 3 000- zł w trzech różnych bankach (A,B,C). Czy w przypadku upadłości trzech różnych banków (A,B,C) w/w lokaty są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w 100 %?

 • Składki na ZUS z prywatnego konta

  Składki na ZUS dotyczące prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej wpłacam z prywatnego (nie firmowego) konta bankowego. Czy grozi mi coś za to?

 • Zajęcie wspólnego rachunku bankowego

  Bieżący rachunek bankowy założony został dla spółki cywilnej przez jej trzech wspólników (osoby fizyczne). Jeden ze wspólników, mający 10% udziałów w spółce, otrzymał zajęcie rachunku (...)

 • Reprezentacja w spółce jawnej

  W spółce jawnej jest dwóch wspólników. Czy po podpisaniu umowy spółki rejestrację w KRS, a także w urzędzie skarbowym oraz w urzędzie statystycznym oraz konto bankowe może być założone przez (...)

 • Upoważnienie do konta bankowego od umierającego

  Właściciel konta jest nieprzytomny, w stanie agonalnym, niezdolny do czynności prawnych. Pracownicy banku wiedzą o tym. Pojawia się pełnomocnik, który chce zakończyć procedurę złożenia pełnomocnictwa, (...)

 • Dziedziczenie środków z rachunku wspólnego

  Pracownica ma (miała?) ze zmarłą siostrą matki wspólne konto bankowe, na którym w listopadzie br. kończy się lokata terminowa. Jeśli w listopadzie pracownica pobierze z tego konta pieniądze, (...)

 • Niezgodność konta z danymi adresata przelewu

  Chciałbym się dowiedzieć, co prawo bankowe mówi o przelewach na konto, które nie są własnością osoby wskazanej imiennie na przelewie, tzn. dokonałem przelewu na konto osoby o nr konta XXX, z (...)

 • Nagrania z kamery przy bankomacie

  Jestem posiadaczem karty płatniczej, lecz niestety karta moja została skradziona i dostała się w ręce osoby, która przez okres kilku miesięcy dokonywała wypłat dużych kwot, z bankomatów, o czym (...)

 • Wypłaty w razie śmierci posiadacza rachunku

  Czy w obecnie obowiązującej ustawie Prawo Bankowe istnieje Art.57 ust.4?

 • Wypłacenie przez bank środków z konta zmarłego

  Na rachunku zmarłego ojca znajduje się 15 tys. zł. W umowie z bankiem byłem uprawniony do wypłaty środków po śmierci ojca. Złożyłem wniosek o wypłatę i otrzymałem telefonicznie informację (...)

 • Mylny przelew do odbiorcy

  Korzystając z serwisu banku internetowego dokonałem przelewu kwoty 743 zł na rachunek odbiorcy, gdzie zgodny był tylko nr rachunku bankowego. Nazwisko, imię oraz adres odbiorcy był niezgodny z numerem (...)

 • Nieużywane konto bankowe

  Posiadałem w banku rachunek studencki, który został przekształcony w inne konto po zakończeniu studiów. O posiadaniu tego konta jakoś zapomniałem. Ostatnia wpłata na rachunek miała miejsce w (...)

 • Pomyłki bankowe

  Bank wykonał operacje wypłaty gotówki oraz blokady terminowej na rzecz osoby nieuprawnionej do korzystania z konta. Na moją interwencję bank odpowiedział, że było to wynikiem pomyłki przy wprowadzaniu (...)

 • Nieprawidłowa operacja bankowa

  Bank wykonał operacje wypłaty gotówki oraz blokady terminowej na rzecz osoby nieuprawnionej do korzystania z konta. Na moją interwencję bank odpowiedział, że było to wynikiem pomyłki przy wprowadzaniu (...)

 • Rozliczenia bezgotówkowe między firmami

  Wspólnik spółki cywilnej wystawił faktury za wykonane usługi. Na rachunku firmy nie ma płatności za wystawione faktury. Wspólnik twierdzi, że odebrał należności w postaci gotówki, lecz ja (...)

 • Przedawnienie roszczeń banku z debetu

  Posiadałem w banku konto osobiste ROR. Otrzymałem kartę kredytową X, która działała w oparciu o tenże rachunek tzn. w przypadku wykonania transakcji kartą po zakończonym miesiącu przychodziło (...)

 • Obrót zagraniczny dewizami

  Czy można dostać pieniądze z zagranicy (z Chin) na prywatne konto? Czy są limity? Czy trzeba gdzieś to zgłosić?

 • Śmierć współposiadacza konta

  Co się stanie, jeśli współwłaściciel konta bankowego - małżonek - wybierze po śmierci współmałżonka pieniądze i zamknie konto. Czy te pieniądze wejdą jednak do masy spadkowej? Czy toczą (...)

1

2