Realizacja zapisu bankowego

Pytanie:

Czy bank może zrealizować zapis na wypadek śmierci, jeżeli nie odbyło się jeszcze postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Kwota zapisu bankowego dokonanego przez spadkodawcę na rzecz określonej osoby nie wchodzi do majątku spadkowego. Istota zapisu bankowego polega na zobowiązaniu banku przez posiadacza rachunku (późniejszego spadkodawcę) do dokonania wypłaty określonej kwoty na rzecz oznaczonej osoby. Jest to dyspozycja wkładem na wypadek śmierci. Bank może, a nawet powinien dokonać wypłaty na żądanie uprawnionej osoby. Do zrealizowania przedmiotowej dyspozycji nie jest potrzebne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Kwota zapisu bankowego w ogóle do spadku nie wchodzi, więc postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku jej nie dotyczy. Kwotę zapisu bankowego bierze się tylko pod uwagę przy ustalaniu zachowku. Do uzyskania kwot z zapisu bankowego nie jest konieczne przeprowadzenie żadnego postępowania. Wystarczy, że uprawniona osoba, odpowiednio się legitymując, skieruje do banku roszczenie o wypłatę środków pieniężnych. Przepisy prawa bankowego reguluje przy tym kwestie ewentualnych wątpliwości i konfliktów. Jeżeli bowiem posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza dopuszczalny limit (dwudziestokrotność miesięcznego wynagrodzenia), to dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej. Poza tym osoby, którym na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci wypłacono kwoty z naruszeniem powyższej zasady, są zobowiązane do ich zwrotu spadkobiercom posiadacza.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 26.5.2010

  Zapis i polecenie w testamencie

  Zapis to rozrządzenie testamentowe, w wyniku którego na spadkobiercę lub zapisobiercę nakładany jest obowiązek spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz innej oznaczonej osoby (...)

 • 5.11.2004

  Rachunek wspólny

  Jednym z typów rachunków bankowych jest rachunek wspólny, różnice w umowie wynikają tutaj ze strony podmiotowej takiej umowy, gdyż jak sama nazwa wskazuje jest to rachunek (...)

 • 9.11.2004

  Bankowe papiery wartościowe

  Obrót pieniądza w sektorze bankowym jest istotę i podstawa funkcjonowania banków. Zastój w tym zakresie oznacza stagnację oraz słabe wyniki finansowe sektora bankowego co wiąże się ze słabą (...)

 • 4.6.2017

  Zapis windykacyjny - czyli można już zapisać konkretną rzecz konkretnej osobie

  Zapis windykacyjny polega na tym, że w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca może postanowić, że oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku. Zapis (...)

 • 7.6.2010

  Kto dziedziczy środki z rachunku bankowego? Zapis bankowy

  Posiadacz rachunku bankowego może wskazać w umowie z bankiem osobę, której po jego śmierci bank wypłaci pieniądze znajdujące się na tym rachunku. Jednak kwota ta nie może być wyższa niż (...)