Prawo spadkowe: Spadki - Porady prawne

Konsekwencje orzeczenia winy w rozwodzie

Sprawa rozwodowa trwa prawie dwa lata. Małżeństwo bezdzietne, totalny konflikt - rozmowa tylko przez adwokatów, w tle zakończone rozprawy o dostęp do domu i przymusową rozdzielność małżeńską, (...)

Czy należy mi się emerytura po zmarłych rodzicach?

Czy po śmierci moich rodziców należy mi się emerytura po nich?

Kto dziedziczy po bezdzietnym bracie?

Zmarł brat-kawaler nie posiadający dzieci, mojego nie żyjącego 30 lat mojego męża. Żyje jeszcze matka zmarłego i siostra. Po moim zmarłym mężu pozostało dwoje dzieci. Proszę o podanie w (...)

Orzeczenie o dziale spadku

W postępowaniu o dział spadku wnioskodawca wnosił o przyznanie nieruchomości jemu. Mniejszościowymi współwłaścicielami ułamkowymi nieruchomości są również inni spadkobiercy. Biegły oszacował (...)

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Jak kształtuje się zakres odpowiedzialności spadkobiercy, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza?

Jak dziedziczymy

Dość późno zawarłam związek małżeński i na ten moment mamy stan rozdzielności majątkowej ( intercyza przed zawarciem związku małżeńskiego ) . Nieruchomości w których mieszkamy tzn. dom (...)

Nabycie spadku przez Skarb Państwa

Nie posiadamy potomstwa ani bliskiej rodziny poza siostrą mojego męża, która jest mężatką i której mąż posiada rodzinę /brat, jego dzieci i wnuki/. Kiedy w przypadku braku testamentu, spadek (...)

Dziedziczenie przez Skarb Państwa

Jesteśmy bezdzietnym małżeństwem. Żona posiada brata i bratową. Oni również nie mają potomstwa ani bliskiej rodziny. Mój mąż ma brata, który ma żonę, dzieci i wnuki. Kiedy w przypadku braku (...)

Zrzeczenie się prawa do spadku

Kupiłam od rodziców nieruchomość (działka z domem). Rodzice nadal mieszkają w w/w nieruchomości - taką zawarłam z nimi umowę. Mam siostrę. Chcę zapłacić jej pewną kwotę z tytułu nieuczestniczenia (...)

Podstawy wydziedziczenia

Czy spadkodawca może \"dowolnie\" wydziedziczyć w testamencie spadkobiercę, który pozostaje z nim w pierwszym stopniu pokrewieństwa, a jeśli tak to na jakich warunkach? Czy osoba wydziedziczona o (...)

Odpowiedzialność za długi ojca

Jestem 20 lat po rozwodzie. Zmarł mój były mąż. W chwili obecnej okazało się, że w czerwcu ubiegłego roku otrzymał on kredyt. Bank domaga się spłaty kredytu od naszych dzieci (nie były one (...)

Postępowanie spadkowe

Chciałbym wrócić do poprzednio zadanego pytania. Opis stanu faktycznego był następujący: \"Maria H. złożyła w sądzie wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po swojej ciotecznej siostrze. Kuzynka (...)

Majątek wspólny małżonków a masa spadkowa

Bezdzietnie zmarła moja krewna. Obok jej męża jestem jednym ze spadkobierców. W wyniku sprawy sądowej sąd stwierdził nabycie spadku w drodze ustawy, przydzielając ? mężowi i odpowiednie części (...)

W jakiej części mieszkanie nabyte przed ślubem wchodzi do masy spadkowej

Zmarła moja krewna. Nie miała dzieci, ale miała męża. Jestem jednym ze spadkobierców. W wyniku sprawy sądowej sąd stwierdził nabycie spadku w drodze ustawy, przydzielając 1/2 mężowi i odpowiednie (...)

Odpowiedzialność za długi spadkowe a staranność

Po śmierci mojej krewnej jej bratanek wystąpił do sądu o nabycie spadku, jako jeden ze spadkobierców ustawowych. Okazało się jednak, że w testamencie zmarła całość majątku przepisała na moją (...)

Samochód w spadku po ojcu

Czy jeśli zmarły ojciec pozostawił w spadku samochód osobowy, a nabywał go w trakcie trwania małżeństwa z matką ( jak rozumiem samochód ten stanowił wspólność majatkową), to w jakiej części (...)

Skutek niezłożenia w terminie oświadczenia o przyjęci spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Jaki jest skutek niezłożenia w terminie oświadczenia o przyjęci spadku z dobrodziejstwem inwentarza?

Sposoby nabycia spadku

Jakie są sposoby nabycia spadku?

Dziedziczenie w pierwszej grupie spadkowej

Kto jest powołany z ustawy do dziedziczenia w pierwszej grupy?

Odpowiedzialność za wady prawne spadku

Nabyłem udział w spadku. Spadkobierca miał jednak mniejszy udział niż ten, który zadeklarował w umowie, czy ponosi on z tego tytułu odpowiedzialność?

Przedmiot umowy zbycia spadku

Co jest przedmiotem umowy zbycia spadku, czy jedyny spadkobierca może zbyć tylko część spadku jaki otrzymał?

Umowa o zbycie spadku

Na czym polega umowa zbycia spadku?

Obliczanie zachowku a darowizny spadkodawcy

Czy przy obliczaniu zachowku uwzględnia się darowizny uczynione przez spadkodawcę?

Zrzeczenie się dziedziczenia

Na czym polega umowa zrzeczenia się dziedziczenia?

Powołanie do spadku a zapis uczyniony w testamencie

Czy istnieje różnica prawna między powołaniem do spadku za zapisem?

Skutki otwarcia spadku

Jakie skutki pociąga za sobą otwarcie spadku?

Objęcie spadku przez spadkobiercę

Jakie czynności musi podjąć spadkobierca, by mógł objąć spadek?

Roszczenia między spadkobiercami

Jeden ze spadkobierców wszczął zakończone niedawno postępowanie o nabycie spadku po zmarłym kilkanaście lat temu spadkodawcy, który nie pozostawił testamentu. Spadkobiercy-wnioskodawcy przypadł (...)

Stwierdzenie nabycia spadku

Po śmierci matki Sąd Rejonowy (I Wydział Cywilny) stwierdził \"Postanowieniem\", iż spadek po zmarłej nabyli: mąż, syn i córka, każdy po 1/3 części. Przedmiotem sporu jest dom, zamieszkany (...)

Wątpliwość co do przedmiotów umieszczonych w spisie inwentarza

W jaki sposób postąpi sąd, który będzie miał wątpliwość co do przedmiotów umieszczonych w spisie inwentarza?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika