Prawo spadkowe: Spadki - Porady prawne

Wartość stanu czynnego spadku

Przyjąłem zadłużony spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Chciałem się dowiedzieć jak oblicza się wartość stanu czynnego spadku.

Zgoda sądu rodzinnego na sprzedaż samochodu - zarządzanie majątkiem dziecka

Mąż zginął tragicznie w wypadku drogowym w czerwcu br. W drodze nabycia spadku po zmarłym mężu, ja i moja 3-letnia córka odziedziczyłyśmy samochód osobowy, w częściach po 1/2 każda. Czy mogę (...)

Pełnomocnictwo po śmierci mocodawcy

Miałem pełnomocnictwo do kont bankowych mojej mamy. Po jej śmierci wypłaciłem z nich pieniądze. Czy grożą mi konsekwencje prawne (karne)?

Czy ruchomości (meble, rzeczy osobiste) wchodzą w skład spadku?

Trzy lata temu zmarł jeden z małżonków - mąż. Zmarły nie pozostawił testamentu, a małżonkowie mieli wspólnotę majątkową. Postępowanie sądowe o podziale procentowym zostało właśnie zakończone. (...)

Czy do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, którego głównym składnikiem jest nieruchomość trzeba dołączyć odpis z ksiąg wieczystych?

Czy do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, którego głównym składnikiem jest nieruchomość trzeba dołączyć odpis z ksiąg wieczystych? Jeżeli odpis z ksiąg wieczystych jest konieczny w trakcie (...)

Podważenie stwierdzenia nabycia spadku

Co można robić w stosunku do osoby, która uzyskała stwierdzenie o nabyciu spadku a nie jest spadkobiercą?

Konsekwencje orzeczenia winy w rozwodzie

Sprawa rozwodowa trwa prawie dwa lata. Małżeństwo bezdzietne, totalny konflikt - rozmowa tylko przez adwokatów, w tle zakończone rozprawy o dostęp do domu i przymusową rozdzielność małżeńską, (...)

Czy należy mi się emerytura po zmarłych rodzicach?

Czy po śmierci moich rodziców należy mi się emerytura po nich?

Kto dziedziczy po bezdzietnym bracie?

Zmarł brat-kawaler nie posiadający dzieci, mojego nie żyjącego 30 lat mojego męża. Żyje jeszcze matka zmarłego i siostra. Po moim zmarłym mężu pozostało dwoje dzieci. Proszę o podanie w (...)

Orzeczenie o dziale spadku

W postępowaniu o dział spadku wnioskodawca wnosił o przyznanie nieruchomości jemu. Mniejszościowymi współwłaścicielami ułamkowymi nieruchomości są również inni spadkobiercy. Biegły oszacował (...)

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Jak kształtuje się zakres odpowiedzialności spadkobiercy, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza?

Nabycie spadku przez Skarb Państwa

Nie posiadamy potomstwa ani bliskiej rodziny poza siostrą mojego męża, która jest mężatką i której mąż posiada rodzinę /brat, jego dzieci i wnuki/. Kiedy w przypadku braku testamentu, spadek (...)

Dziedziczenie przez Skarb Państwa

Jesteśmy bezdzietnym małżeństwem. Żona posiada brata i bratową. Oni również nie mają potomstwa ani bliskiej rodziny. Mój mąż ma brata, który ma żonę, dzieci i wnuki. Kiedy w przypadku braku (...)

Zrzeczenie się prawa do spadku

Kupiłam od rodziców nieruchomość (działka z domem). Rodzice nadal mieszkają w w/w nieruchomości - taką zawarłam z nimi umowę. Mam siostrę. Chcę zapłacić jej pewną kwotę z tytułu nieuczestniczenia (...)

Podstawy wydziedziczenia

Czy spadkodawca może \"dowolnie\" wydziedziczyć w testamencie spadkobiercę, który pozostaje z nim w pierwszym stopniu pokrewieństwa, a jeśli tak to na jakich warunkach? Czy osoba wydziedziczona o (...)

Odpowiedzialność za długi ojca

Jestem 20 lat po rozwodzie. Zmarł mój były mąż. W chwili obecnej okazało się, że w czerwcu ubiegłego roku otrzymał on kredyt. Bank domaga się spłaty kredytu od naszych dzieci (nie były one (...)

Majątek wspólny małżonków a masa spadkowa

Bezdzietnie zmarła moja krewna. Obok jej męża jestem jednym ze spadkobierców. W wyniku sprawy sądowej sąd stwierdził nabycie spadku w drodze ustawy, przydzielając ? mężowi i odpowiednie części (...)

W jakiej części mieszkanie nabyte przed ślubem wchodzi do masy spadkowej

Zmarła moja krewna. Nie miała dzieci, ale miała męża. Jestem jednym ze spadkobierców. W wyniku sprawy sądowej sąd stwierdził nabycie spadku w drodze ustawy, przydzielając 1/2 mężowi i odpowiednie (...)

Samochód w spadku po ojcu

Czy jeśli zmarły ojciec pozostawił w spadku samochód osobowy, a nabywał go w trakcie trwania małżeństwa z matką ( jak rozumiem samochód ten stanowił wspólność majatkową), to w jakiej części (...)

Sposoby nabycia spadku

Jakie są sposoby nabycia spadku?

Umowa o zbycie spadku

Na czym polega umowa zbycia spadku?

Powołanie do spadku a zapis uczyniony w testamencie

Czy istnieje różnica prawna między powołaniem do spadku za zapisem?

Objęcie spadku przez spadkobiercę

Jakie czynności musi podjąć spadkobierca, by mógł objąć spadek?

Roszczenia między spadkobiercami

Jeden ze spadkobierców wszczął zakończone niedawno postępowanie o nabycie spadku po zmarłym kilkanaście lat temu spadkodawcy, który nie pozostawił testamentu. Spadkobiercy-wnioskodawcy przypadł (...)

Składniki majątkowe, które nie podlegają dziedziczeniu

Które ze składników majątkowych należących do spadkodawcy, nie podlegają dziedziczeniu?

Odrzucenie spadku przez spadkobiercę

Ile czasu ma spadkobierca na odrzucenie należnego mu spadku?

Koszt sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia

Jaki jest Koszt sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza?

Zapis wyczerpujący cały spadek

Jak traktuje się zapis wyczerpujący cały spadek?

Prawa i obowiązki związane z chwilą otwarcia spadku

Jakie prawa i obowiązki są związane z chwilą otwarcia spadku?

Zrzeczenie się spadku bez formy aktu notarialnego

Właścicielami nieruchomości we wschodniej Polsce (działki) było małżeństwo X i Y. Oboje nie żyją już od wielu lat (zmarli krótko po wojnie). Postępowania spadkowego nie przeprowadzono. Ich (...)

Spadkobranie po zmarłym członku rodziny

Według jakich zasad następuje spadkobranie po zmarłym członku rodziny?

Niedożycie otwarcia spadku

Moi rodzice zmarli w wypadku. Mój brat zmarł dwa lata wcześniej. Czy część jego spadku przejdzie na jego dzieci, czy może powiększy udziały pozostałego rodzeństwa?

Na czym polega umowny dział spadku?

Na czym polega umowny dział spadku?

Podział majątku wspólnego po śmierci jednego z małżonków

Czy zrzeczenie się dziedziczenia przez męża matki pozbawia go jakichkolwiek praw do majątku po jej śmierci?

Zapis windykacyjny a zapis zwykły

Czym różni się zapis windykacyjny od zapisu zwykłego?

Odrzucenie spadku, w którego skład wchodzą długi

W jaki sposób mogę odrzucić spadek, w którego skład wchodzą długi spadkodawcy?

Dziedziczenie ustawowe po rodzeństwie

Kiedy w przypadku dziedziczenia ustawowego do spadku dopuszczane jest rodzeństwo spadkodawcy?

Spadkobranie na tle przepisów dekretu z 1946 r.

Mój dziadek zmarł w 1948 roku. W chwili jego śmierci mój ojciec już nie żył. Czy na tle przepisów powinnam była objąć część spadku przypadającą mojemu ojcu?

Spadkobranie ustawowe

Kto jest w pierwszej kolejności powołany do dziedziczenia wg ustawy?

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka

W jaki sposób odrzucić spadek obarczony długami działając w imieniu małoletniego dziecka?

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika