Czy do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, którego głównym składnikiem jest nieruchomość trzeba dołączyć odpis z ksiąg wieczystych?

Pytanie:

"Czy do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, którego głównym składnikiem jest nieruchomość trzeba dołączyć odpis z ksiąg wieczystych? Jeżeli odpis z ksiąg wieczystych jest konieczny w trakcie postępowania, to czy we wniosku można napisać, że dostarczy się go na rozprawie? Czy dostarczenie odpisu na rozprawie wydłuża postępowanie?"

Odpowiedź prawnika: Czy do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, którego głównym składnikiem jest nieruchomość trzeba dołączyć odpis z ksiąg wieczystych?

Zgodnie z treścią kodeksu postępowania cywilnego sąd spadku bada z urzędu, kto jest spadkobiercą. W szczególności bada, czy spadkodawca pozostawił testament, oraz wzywa do złożenia testamentu osobę, co do której będzie uprawdopodobnione, że testament u niej się znajduje. Jeżeli testament zostanie złożony, sąd dokona jego otwarcia i ogłoszenia. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku powinien spełniać wymagania formalne.

Żądanie wniosku będzie dokładnie określone, jeżeli wnioskodawca wskaże osobę spadkodawcy, podając jego imię i nazwisko, datę zgonu i miejsce ostatniego zamieszkania, tylko bowiem co do osoby spadkodawcy wniosek jest dla sądu wiążący. Natomiast w postępowaniu o dział spadku, we wniosku o dział spadku należy powołać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku oraz spis inwentarza, jak również podać, jakie spadkodawca sporządził testamenty, gdzie zostały złożone i gdzie się znajdują. Natomiast w przypadku, gdy spis inwentarza nie został sporządzony, należy we wniosku wskazać majątek, który ma być przedmiotem działu.

I wtedy to właśnie gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość, należy przedstawić dowody stwierdzające, że nieruchomość stanowiła własność spadkodawcy. Dowodami stwierdzającymi prawo własności nieruchomości są te, które z mocy przepisów prawa stwierdzają nabycie własności lub stanowią dowód, że takie nabycie miało miejsce; w szczególności należy do nich zaliczyć:

  •  odpisy z ksiąg wieczystych (zbiorów dokumentów), 
  • orzeczenia sądowe lub administracyjne,
  • odpisy umów notarialnych przenoszących własność, 
  • wyciągi z tabel likwidacyjnych, 
  • wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów i budynków oraz operaty ewidencyjne.

Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika