e-prawnik.pl Porady prawne

Dziedziczenie użytkowania wieczystego

Pytanie:

Kupiłam z mężem i wspólnikami budynek na działce (wieczysta dzierżawa do roku 2089) z podziałem 50/50. Po stronie wspólników zapisano w księgę wieczystą wspólnika z żoną i jego dzieci z małżonkami, po naszej stronie wpisani jesteśmy jako małżeństwo. Czy nasza córka w przypadku naszej śmierci dziedziczy nasze udziały w całości? Czy wieczysta dzierżawa po 2089 roku zostaje automatycznie przedłużona? Jeśli nie to co dalej?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Dziedziczenie użytkowania wieczystego

19.5.2004

Z treści zadanego pytania wnioskujemy, iż chodzi o użytkowanie wieczyste, które bardzo często potocznie nazywane jest dzierżawą wieczystą, de facto nie mając z dzierżawą sensu stricte nic wspólnego. Zakładamy, iż pomiędzy Państwem istnieje wspólność majątkowa małżeńska. W przypadku śmierci jednego z Państwa, drugi małżonek oraz dzieci (skoro macie państwo tylko jedną córkę, to tylko ona) dziedziczą majątek zmarłego (o ile nie pozostawił on testamentu). Ale po kolei. Zakładając, iż jedno z Państwa umrze nie pozostawiając testamentu, dziedziczyć będą (jak wyżej wspomniano) drugi małżonek i córka po połowie. Jeżeli natomiast małżonek sporządzi testament, to może w nim ustanowić swoim jedynym spadkobiercą córkę. Testamenty takie mogą sporządzić oboje małżonkowie. Jeżeli chodzi o prawo użytkowania wieczystego, to jest to prawo, którym można rozporządzać i które jest dziedziczne. Oznacza to, iż nie ma przeszkód, aby córka Państwa pozyskała to prawo w drodze dziedziczenia (czy to testamentowego, czy też ustawowego). Zasadniczo jest tak, iż użytkowanie wieczyste wygasa z upływem zastrzeżonego terminu końcowego (w tym wypadku w roku 2089). Zazwyczaj nie ma jednak przeszkód, aby takie prawo przedłużyć.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Dziedziczenie użytkowania wieczystego

Grazyna

31.1.2011 19:5:17

Re: Dziedziczenie użytkowania wieczystego

wieczysta dzierżawa kończy się w 2026 roku a co po tej dacie jeżeli chciałabym sprzedać budynek .


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ