Pełnomocnictwo po śmierci mocodawcy

Pytanie:

"Miałem pełnomocnictwo do kont bankowych mojej mamy. Po jej śmierci wypłaciłem z nich pieniądze. Czy grożą mi konsekwencje prawne (karne)?"

Odpowiedź prawnika: Pełnomocnictwo po śmierci mocodawcy

 Co do zasady pełnomocnictwo wygasa z chwilą śmierci mocodawcy lub pełnomocnika. Mocodawca może jednak zastrzec niewygasalność pełnomocnictwa z powodu jego śmierci. Wtedy po śmierci mocodawcy pełnomocnik reprezentuje jego spadkobierców. Zastrzeżenie dla swej ważności powinno to nastąpić w treści pełnomocnictwa. Klauzula niewygasalności jest prawnie dopuszczalna, jeżeli uzasadnia ją stosunek podstawowy. Przykładem stosunku podstawowego uzasadniającego zastrzeżenie niewygasalności jest umowa zlecenia administrowania budynku.

Jeżeli pełnomocnictwo nie zostało udzielone jako niewygasalne, wygasa wraz ze śmiercią mocodawcy. Jeżeli pełnomocnik po wygaśnięciu umocowania dokona w imieniu mocodawcy czynności prawnej w granicach pierwotnego umocowania, czynność prawna jest ważna, chyba że druga strona (bank) o wygaśnięciu umocowania wiedziała lub z łatwością mogła się dowiedzieć. Natomiast nie ma znaczenia, czy pełnomocnik w chwili dokonywania czynności wiedział o wygaśnięciu umocowania (czyli o śmierci mocodawcy). Regulacja powyższa ma na celu ochronę osoby trzeciej (tu: banku). Opisana sytuacja nie spełnia znamion przestępstwa przeciwko mieniu.

Środki pieniężne wypłacone z rachunku bankowego przez pełnomocnika wchodzą oczywiście w skład masy spadkowej i podlegają dziedziczeniu. Pełnomocnik nie może swobodnie rozporządzać wypłaconymi pieniędzmi, powinien je przekazać do majątku spadkowego. Jeżeli tego nie zrobi, po stwierdzeniu nabycia spadku przez sąd spadkobierca ma prawo żądać od osoby, która nie jest spadkobiercą, a włada spadkiem lub przedmiotem należącym do spadku jego wydania.

Należy jednak wziąć pod uwagę, że syn należy do kręgu spadkobierców ustawowych. Jeśli następuje dziedziczenie na podstawie ustawy, to syn będzie jednym ze spadkobierców. Spadkobiercy są współwłaścicielami majątku spadkowego i mają prawo jego współposiadania. Informacje o uprawnieniach współspadkobiercy i sposobie wykonywania zarządu majątkiem spadkowym zawiera artykuł

Współspadkobiercy współwłaścicielami, czyli na czym polega wspólność majątku spadkowego

 


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • M 2016-02-27 19:04:56

    Czy 92 letni Pan który jest włąscielem wraz ze swoim synem udziałow w kamienicy /każdy z nich ma 1/2udziałów /- może udzielić swojemu synowi pełnomocnictwa do sprzedaży swojej częsci na wypadek swojej śmierci? Jest kupiec który chce przystąpić do umowy przeniesienia własności wszystkich udziałow za 3 tygodnie. Ale 3 tygodnie to dużo dla osoby w tym wieku. Pan jest w pełni władz umysłowych.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika