Spadek po zmarłym księdzu

Pytanie:

"Mój ojciec, który jest księdzem katolickim zmarł tydzień temu. Mój brat jest także jego synem. O zgonie dowiedzieliśmy się przypadkiem, kiedy brat chciał sie z ojcem skontaktować, gosposia odpowiedziała, ze to niemożliwe bo on zmarł tydzień temu i został juz pochowany. Nikt z kręgów naszego ojca nie raczył mojej Mamy ani brata poinformować o zgonie, chociaż znają nas bardzo dobrze i wiedzą w jaki sposób można sie skontaktować z naszą rodzina. Gosposia tez miała numery telefonów i nie raczyła nikogo powiadomić. Nasze metryki urodzenia zostały sfałszowane aby nie podawać prawdziwego imienia ojca, bo w latach 60-tych była to hańba i nikt by nie pozwolił na podanie imienia księdza do metryki. Imię ojca na metryce jest fikcyjne. Osoba X (duchowny) zna naszą historie bo był świadkiem dochodzenia w sprawie naszego poczęcia. Nie jest mi znane czy mój ojciec zostawił testament. Czy postępowanie spadkowe ma szanse w prawie cywilnym czy podlega to pod prawo kościelne?"

Odpowiedź prawnika: Spadek po zmarłym księdzu

Ksiądz może posiadać majątek osobisty, który po jego śmierci, będzie dziedziczony, bądź przez spadkobierców testamentowych (jeżeli istnieje ważny testament), bądź przez spadkobierców ustawowych. Dziedziczenie będzie odbywać się na zasadach opisanych w kodeksie cywilnym, zgodnie z którymi, w przypadku dziedziczenia ustawowego, po zmarłej osobie w pierwszej kolejności powołani do dziedziczenia są jej małżonek oraz dzieci. Jeżeli tych osób nie ma, spadkobiercami są rodzice oraz rodzeństwo zmarłego. Konkubent nie jest powołany z mocy ustawy do spadku (potrzebny jest w takim przypadku testament).

Trzeba jednak zwrócić uwagę na fakt, że mówiąc o dzieciach (oraz innych członkach rodziny), kc mówi o pokrewieństwie prawnym, a nie biologicznym. Jeżeli więc dana osoba chce wykazać, że jest dzieckiem innej osoby, może to zrobić tylko przedstawiając akt urodzenia, z którego to pokrewieństwo wynika. Ojcostwo prawne w prawie polskim może zostać ustalone, jeżeli dziecko nie pochodzi ze związku małżeńskiego na dwa sposoby:

  • przez uznanie dziecka przez jego ojca

  • przez sądowe ustalenie ojcostwa

Jeżeli nie nastąpiło uznanie dziecka lub sądowe ustalenie ojcostwa (przed sądem cywilnym), wpisuje się do aktu urodzenia dziecka jako imię ojca - imię wskazane przez przedstawiciela ustawowego dziecka, a w braku takiego wskazania - jedno z imion zwykle w kraju używanych oraz jako nazwisko ojca i jego nazwisko rodowe - nazwisko matki z odpowiednią adnotacją w rubryce „Uwagi”.

Nie do końca jest dla nas jasne, czy miało miejsce któreś z tych zdarzeń. Jeżeli nie, to swoje prawa wynikające z pokrewieństwa biologicznego można wykazać jedynie dochodząc ustalenia ojcostwa. (Jeżeli ustalono sądownie ojcostwo lub nastąpiło uznanie dziecka to należy skorygować akt stanu cywilnego).  Sądowego ustalenia ojcostwa może żądać dziecko. Jeżeli ojciec nie żyje powództwo wytacza się przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy. W tym miejscu powstaje jednak pytanie, czy posiada się wystarczające dowody służące wykazaniu tej kwestii. Wskazać należy, że istnieje domniemanie, że  ojcem dziecka jest ten, kto obcował z matką nie dawniej niż w trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed urodzeniem się dziecka. Dopiero po ustaleniu ojcostwa można będzie dokonać odpowiednich zmian w akcie stanu cywilnego.

Jeżeli został sporządzony testament (co jest bardzo prawdopodobne, gdyż uregulowania danej archidiecezji mogą nakładać na księdza obowiązek sporządzenia testamentu, który np. powinien być złożony w Kurii, bądź Kuria powinna być powiadomiona o miejscu jego przechowywania ), spadek przejdzie na osoby wskazane w testamencie. Jeżeli testament pomija spadkobierców ustawowych, mają oni prawo do zachowku.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • dekan56 2015-09-29 11:50:12

    To, że dziedziczymy to standard. Chodziło mi o wielkość majątku (ziemia, nieruchomość, fabryka, wytwórnia, sklep, hurtownia) jaki ksiądz może posiadać prywatnie. W opisanym powyżej przypadku, może to być modlitewnik, klęcznik i para skarpetek.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika